BREEAM

BREEAM is het instrument om duurzaamheid op verschillende gebieden integraal te benaderen. Met deze beoordelingsmethode is het mogelijk om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen en te meten. De methode omvat vier verschillende keurmerken: bestaande gebouwen, nieuwbouw, sloopprojecten en gebieden. Gebouwen die buiten deze keurmerken vallen, kunnen worden beoordeeld met een maatwerktraject: BREEAM-NL Bespoke. Denk hierbij aan bijvoorbeeld laboratoria, verzorgingstehuizen of speciale ruimtes in een ziekenhuis.

Factsheet_Heron copy
Koert Nieuwhoff Junior adviseur
Koert Nieuwhoff

BREEAM In-Use

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving kent een aantal grote uitdagingen en opgaven. Het is daarom belangrijk om dit proces integraal te benaderen. De komende jaren worden gekenmerkt door een langzame transitie naar klimaatneutrale, adaptieve, circulaire en gezonde gebouwen. Met het BREEAM In-Use duurzaamheidslabel kunnen operationele kosten verder worden gereduceerd. Tegelijkertijd kan er op lange termijn waarde worden ontwikkeld en kan het werk- en leefklimaat van de gebruiker worden bevorderd. Hierdoor kan er bijgedragen worden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Met behulp van BREEAM In-Use kunnen vrijwel alle gebouwtypen worden beoordeeld, met uitzondering van woningen. De gebouwtypen kunnen worden beoordeeld aan de hand van drie onderdelen:

  • Asset;
  • Beheer;
  • Gebruik.

Hierbij gaat het om de duurzame prestaties van een gebouw, het duurzame beheer van een gebouw en de duurzaamheid van het gebruik van een gebouw. Elk onderdeel wordt beoordeeld op negen duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging waarbij de totaalscore van een gebouw een van de volgende waarderingen kan krijgen: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

BREEAM Nieuwbouw & Renovatie

Nieuwbouw moet voldoen aan een breed scala aan wet- en regelgeving waardoor het strenge bouweisen kent. Zo dienen alle nieuwe gebouwen vanaf 1 juli 2020 bijna energieneutraal te zijn, maar ook de milieubelasting van materialen dient minimaal te zijn. Nieuwe gebouwen kunnen op een integrale wijze worden beoordeeld op verschillende onderdelen: bouwkundige elementen, installaties, afwerking en terrein dat bij het gebouw hoort. Waarmee bijgedragen kan worden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Met behulp van BREEAM Nieuwbouw & Renovatie kunnen vrijwel alle gebouwtypen worden beoordeeld. De gebouwtypen kunnen worden beoordeeld aan de hand van twee projectfasen:

  • Ontwerpfase (leidt tot een tijdelijk certificaat)
  • Opleveringsfase (leidt tot een definitief certificaat)

Gebouwen kunnen worden beoordeeld aan de hand van de volgende typen bouwprojecten:

  • Nieuwbouw;
  • Grootschalige renovatie van bestaande gebouwen;
  • Nieuwbouwuitbreiding aan een bestaand gebouw.

Ook deze onderdelen worden beoordeeld op de negen bovengenoemde duurzaamheidscategorieën. Vervolgens wordt een kwalitatieve weging toegepast waarbij de totaalscore van een gebouw als volgt gewaardeerd wordt: Pass, Good Very Good, Excellen of Outstanding.

Duurzaamheid met Aestate

Certificaat

In onze rol als BREEAM-NL expert kunnen wij jouw organisatie ondersteunen bij het halen van een BREEAM-NL In-Use certificaat. Wij helpen met het verzamelen van de benodigde gegevens en het bewijsmateriaal op één of meerdere van de drie onderdelen (asset, beheer en gebruik) met inachtneming van de BREEAM-NL In Use richtlijn en de BREEAM handleiding. Ben je geïnteresseerd in een BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie certificaat? Ook daar helpen we je bij. Gedurende het proces bewaken wij de voortgang tijdens het ontwerp- en opleverfase en verzamelen wij de benodigde gegevens en het bewijsmateriaal met inachtneming van de BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie richtlijn en de BREEAM handleiding.

Contact

Onze experts zoeken graag mee naar de oplossing die het beste bij jouw organisatie past. Dus wil je meer weten over BREEAM en wat Aestate hierbij voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op via 030 – 637 63 77; of via een e-mail naar info@aestate.nl.