Campus Day vindt plaats op 20 juni 2019 in het Victor J. Koningsbergergebouw bij de Universiteit van Utrecht. Thema: community op de campus. Dagvoorzitter Wim Kooyman (Smart WorkPlace) neemt deze dag iedereen mee in de vele innovaties op het gebied van huisvesting op de campus.

Campus Day is een initiatief van Smart WorkPlace en haar partners Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Keynotesprekers in het ochtendprogramma zijn onder andere: Bart Valks (Onderzoek naar Smart Campus Tools, TU Delft), Franc van Nunen (Directeur Campus Ontwikkeling bij de Vrije Universiteit en voorzitter van het Landelijk Overleg Huisvesting Universiteiten) en John Dane (Bestuursvoorzitter van de Hogeschool Zeeland).

De campus als inspirerende omgeving

Samenwerken, digitalisering, studeren, valorisatie, wonen, recreëren, participatie, huisvesting, circulariteit en gebiedsontwikkeling. Allemaal innovaties op en rondom campussen van universiteiten en bedrijven. Wat betekenen deze voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken? En kan de huisvesting het beste worden georganiseerd? Kortom: wordt de campus een inspirerende omgeving?

Aestate organiseert deze dag twee workshops: binnen het thema broedplaats voor inspiratie en binnen het thema innovaties van waarde. Een sneak preview.

Workshop Campus van de Toekomst

Hoe ziet een community er in 2030 uit? De standaard inrichting van organisaties is veelal gebouwd op de visies van Frederick Taylor, maar het werk is doorontwikkeld naar kenniswerk waarbij de inhoud vraagt om samenwerking. Organisaties vormen in toenemende mate netwerken met andere organisaties in de keten, met onderwijs en met de samenleving voor het delen van kennis en middelen. Wat betekenen deze communities voor de gebouwde omgeving? Waar werkt een community in 2030? Hoe vaak komen zij samen en worden zij ondersteund door technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen?

In deze workshop beginnen we met een mindshift om los te komen van de beperkingen van ons dagelijks denken. Daarna we samen aan de slag en visualiseer, mobiliseer en creëer je de campus van de toekomst. Door Karin Bosman (associé AE) en Sara Steenkamp (associé AE).

Workshop Campus as a Service

Deeleconomie en inhoudelijke samenwerkingen tussen organisaties leiden tot een veranderende vraag binnen de huisvestingsbranche. Samenwerken voor het behalen van organisatiedoelstellingen staat hierbij centraal, met kennisdeling als meerwaarde. In de sessie ‘campus as a service’ bespreken we kritische succesfactoren aan de hand van praktijksituaties. De nadruk ligt op integrale huisvesting die verder gaat dan tijd- plaats- en apparaatonafhankelijk werken.

Hoe werkt dit in de praktijk? Waar eerst werd samengewerkt vanuit winstoogpunt, gebeurt dit nu om primaire organisatiedoelen te behalen. Het gaat niet meer om het aanbieden van serviced offices maar om het creëren van voorzieningen waarin kennisdeling centraal staat. Hoe ga je om met governance, kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde voor een succesvol samenwerkingsconcept? Jackie de Vries neemt tijdens deze sessie succesvolle én minder succesvolle praktijksituaties op een interactieve manier onder de loep.

Programma en inschrijven

Bekijk het programma of meld je direct aan via www.smartwp.nl

 

Onze specialist:

Daniël Koningen

Directeur / Senior adviseur

030 - 637 63 77

Specialist Daniel Koningen