standaard-topafbeelding

Nieuws

Schatkamer II: een reis door 2000 jaar geschiedenis

In de binnenstad van Utrecht wordt een uniek project gerealiseerd. Het betreft Schatkamer II: een ondergronds publiekscentrum waarbij 2000 jaar geschiedenis zichtbaar gemaakt wordt. De grond onder het Domplein bevat een enorme hoeveelheid archeologische schatten. Het gaat onder andere om de fundamenten van het voormalige middenschip van de Domkerk, muurresten uit de Romaanse periode en er zijn …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aanbesteden, een vak apart!

Aanbesteden blijkt nog altijd een lastige materie. Enerzijds zijn de procedures en wet- en regelgeving complex, zowel voor overheden als voor de …

Daniel Koningen

Daniël Koningen

29 oktober 2012

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aestate bestaat 12,5 jaar

Maandag 1 oktober jl. was het feest, Aestate bestond op die dag 12½ jaar. Een jubileum waar we trots op zijn! Op 1 april 2000 ging Johan Reusen, …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Artikel Rijksgebouwendienst

De afgelopen jaren heeft Aestate de Rijksgebouwendienst ondersteund bij het opstellen van een portefeuillestrategie voor de rijkskantoren in Den Haag…

standaard-topafbeelding

Nieuws

Renovatie zorgcomplex Innoforte

Zorgorganisatie Innoforte staat voor een dubbele opgave in haar vastgoed. Vergrijzing en de hervorming van de AWBZ (het scheiden van wonen en zorg) …