Nieuws / 30 maart 2015

Per 1 januari 2015 is het budget voor buitenonderhoud van schoolgebouwen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen. Schoolbesturen mogen dit budget naar eigen inzicht en wens aan het buitenonderhoud besteden. Meer vrijheid dus voor schoolbesturen. Maar budget brengt ook risico’s met zich mee. Hoe ga je als schoolbestuur met deze nieuwe situatie om?

Aestate heeft een artikel geschreven over de kansen en de risico’s die voortvloeien uit de overheveling van het buitenonderhoud. Dit bericht is ook geplaatst in het maart-nummer van Schoolfacilities.