Nieuws / 19 januari 2016

‘Weg met de oude meuk!’ waren de woorden van burgemeester Herman Kaiser eind 2013. En dat is gelukt! Woensdag 13 januari 2016 is de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem feestelijk geopend. Het duurzame en innovatieve complex van ca. 7.000 m2 voldoet aan alle eisen en is klaar voor een veiligheidsorganisatie in beweging.

De (her)ontwikkeling van een brandweerkazerne is vanwege bestuurlijke aspecten een complex en vaak langdurig proces. Op bestuurlijk vlak zitten de brandweer en de gemeenten in een lastig pakket i.v.m. de rol- en budgetverdeling. Heldere financiële afspraken en een duidelijke taakverdeling zijn hierbij essentieel.

Los van het bestuurlijke traject is het ontwerpen en bouwen ook niet eenvoudig. Er moet vooral rekening gehouden worden met specifieke 24-uurs bedrijfsprocessen en ontwikkelingen vanuit het repressieve maar ook preparatieve vak. Daarnaast zijn medewerkers van de brandweer (zowel beroeps als vrijwillig) erg inventief en uiterst betrokken, een taal en cultuur die je pas begrijpt als je er middenin zit. Dit vraagt om duidelijke uitgangspunten en voldoende ruimte voor specifieke invulling gedurende de bouw.

Met de juiste procesarchitectuur en een partner die zowel bestuurlijk al operationeel beschikt over de juiste kennis en kunde, kunnen het bestuurlijke en ontwerp traject eenvoudig in elkaar overlopen. Het resultaat is een relatief korte doorlooptijd en een passende kazerne, zowel bestuurlijk als repressief. Een dergelijk proces vraagt om de juiste sparringpartner en procesbegeleider. Zoals Aestate dat voor de gemeente Arnhem en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is geweest.

 

De Gelderlander: Bekijk Arnhems hypermoderne brandweerkazerne in 15 foto’s

Arnhem Direct: Nieuwe brandweerkazerne houdt open huis

Omroep Gelderland: Rook en confetti bij opening brandweerkazerne Arnhem

Video: Opening Nieuwe Brandweerkazerne Arnhem