Nieuws / 13 juni 2022

De wereld verandert sneller dan wij kunnen bedenken. Wie had 2 jaar geleden gedacht dat het thuiswerken en het online onderwijs zo’n vlucht zouden kunnen nemen? En waar 2 jaar geleden onze aandacht nog uitging naar het vergroten van het aandeel digitaal onderwijs, worstelen universiteiten en hogescholen nu met de vraag: hoe krijgen we iedereen weer terug naar de Campus?

28 Juni

Op 28 juni staat Aestate op de Campusday. Samen met RoyalHaskoningDHV verzorgt Aestate een sessie over scenarioplanning en campusgebruik.

In deze interactieve sessie over scenarioplanning en campusgebruik wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder andere ingegaan op het volgende:

– Welke ontwikkelingen zien we die het toekomstige gebruik van de Campus gaan beïnvloeden?

– Hoe voorspelbaar zijn die ontwikkelingen en welke impact hebben die ontwikkelingen op het toekomstige gebruik van de Campus?

– Hoe vertaal je die ontwikkelingen tot samenhangende scenario’s?

– Hoe kom je op basis van scenario’s tot toekomstbestendige richtinggevende uitspraken voor de ontwikkeling van de Campus?

Wil je meer weten over de Campusday of je inschrijven? Kijk dan op de website Campusday.nl of Smart workplace