Nieuws / 18 april 2016

Per 1 april 2016 heeft Aestate een  nieuwe mede-eigenaar. Daniël is naast Pity Jongens en Jackie de Vries  partner geworden. Hij is al ruim vier jaar verbonden aan Aestate en heeft zich in die periode voornamelijk bezig gehouden met politiek complexe processen op bestuurs- en directieniveau.

Met zijn achtergrond als Technisch Bestuurskundig ingenieur versterkt Daniël als partner het profiel van Aestate op het gebied van organisatieverandering, vaak in relatie tot (her)huisvesting. Hij is een gedreven programmamanager, resultaatgericht en met expliciete aandacht voor onderlinge samenwerkingsrelaties.

Daniël is thuis in het ontwerpen en vormgeven van innovatieve oplossingen en businesscases in complexe samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft hij veel affiniteit met de integrale benadering van huisvestingsprogramma’s, waarbij conceptontwikkeling voor huisvesting, IT en services hand in hand gaan.

Deze integrale benadering van verandertrajecten sluit nauw aan bij de aanpak van Aestate. Met Daniëls kennis, expertise en ervaring verbreden wij onze dienstverlening  op het gebied van integrale (her)huisvestings- en organisatie verandertrajecten. Als u wilt kennismaken met onze nieuwe partner? Daniël is te bereiken op 030-6376377 of per email op dkoningen@aestate.nl.