Nieuws / 18 januari 2019

Eén van de organisaties waar Aestate actief is op het gebied asset- en portefeuillemanagement, is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het RVB heeft Masterplannen gemaakt waarin beschreven staat waar de verschillende ministeries gehuisvest zullen worden.

Voor een update van het Masterplan voor Den Haag is Aestate gevraagd een DUPLO-sessie te organiseren. Tijdens deze opdracht is gekeken naar alle kantoorlocaties van het RVB binnen de portefeuille Den Haag. Een DUPLO-sessie maakt de huidige en toekomstige huisvesting visueel en biedt de mogelijkheid de effecten van de veranderingen in vraag en aanbod te verkennen. Gezamenlijke doelstellingen maar ook tegengestelde belangen en knelpunten komen boven tafel waardoor er een gezamenlijke zoektocht ontstaat naar de meest optimale match tussen vraag en aanbod.

Aan de hand van omvang en geografische ligging zijn alle panden weergegeven op plattegronden. De verschillende kleuren DUPLO gaven de verdeling van ministeries binnen de panden weer. In meerdere sessies werden dienstverleners van locaties en vertegenwoordigers van departementen betrokken. Iedereen droeg letterlijk een steentje bij aan de update van het Masterplan!