Nieuws / 8 juli 2016

De gemeente Utrecht laat weten dat er een oplossing is gevonden waardoor DOMunder kan worden voortgezet. Aestate heeft een voortrekkersrol gehad bij de totstandkoming van deze oplossing. De oplossing is gevonden door het samenbrengen van alle belanghebbenden en het maken van afspraken over de vorderingen zodat een toekomstbestendige exploitatie mogelijk is. Aangevuld met bijdragen van de provincie, Restauratiefonds (NRF), crediteuren, de gemeente en steunberen.