Nieuws / 26 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden. Een groot deel van Nederland werkt plotseling thuis. Thuiswerken is in Nederland niet nieuw. Menig medewerker werkt zo nu en dan vanuit huis. Maar als gevolg van de corona-crisis gebeurt dit momenteel opeens op nooit eerder vertoonde schaal.

Voor ons een onverwachte kans om waardevolle data en inzichten te verzamelen over thuiswerken. Samen met het Center for People and Buildings (CfPB) uit Delft onderzoeken wij daarom de komende twee maanden de positieve en negatieve kanten van thuiswerken.

Wat gaan we doen?

Gedurende de komende twee maanden vult een groot aantal thuiswerkers, werkzaam bij uiteenlopende organisaties, met regelmaat korte vragenlijsten in. Vragen over onder andere de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, over het aansturen van medewerkers en over de beleving van sociale cohesie. En om tips, ervaringen en resultaten ook al op de korte termijn te kunnen delen, krijgen deelnemers aan het onderzoek toegang tot een digitaal platform.

Uiteraard zijn er tal van partijen in de markt, die momenteel hulp en informatie bieden over thuiswerken. Wij willen door dit wetenschappelijk onderzoek praktische tips geven die gebaseerd zijn op gefundeerde kennis.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden. Wat werkt wel, wat niet? “We willen kennis ontwikkelen en delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste kunt implementeren. Want dat het werkende leven na deze crisis is veranderd, daar zijn we van overtuigd.”

Ook deelnemen aan dit onderzoek? Aanvullende informatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij Pity Jongens via info@wewerkenthuis.nl

wewerkenthuislogo