Nieuws / 10 september 2015

Op 1 september heeft de HKU het gebouw Oudenoord 700 in gebruik genomen. Het gebouw is tot 1 augustus in gebruik geweest door de HU. De maand augustus is gebruikt om deze nieuwe HKU locatie gereed te maken voor de start van het nieuwe studiejaar. En met succes! In vier weken tijd is een groot aantal ingrepen gedaan om het gebouw klaar te maken voor het HKU-onderwijs.

Zo zijn de draaideuren voor en achter vervangen, is er een nieuwe balie met uitleenfaciliteiten geplaatst,  is er een compleet nieuw datanetwerk geïnstalleerd en zijn overal nieuwe beamers opgehangen. Er is  glas in de deuren aangebracht, de vloeren zijn hersteld en deels vernieuwd en is er een black-box ruimte ingericht voor onder andere video-opnames. Behalve deze technische aanpassingen zijn er ook aanpassingen gedaan die voortkomen uit de Gebruikersgroep Oudenoord die bestaat uit studenten en docenten van de hoofdbewoners van Oudenoord HKU Media en HKU Kunst en Economie. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de nieuwe wanden op de projectvloeren en in de medewerkersruimte, het podium en het nieuwe meubilair in het atrium entree en de projectvloeren.

Met deze ingebruikname is de eerste stap gezet in de realisatie van het herhuisvestingstraject dat toewerkt naar de stadscampus. HKU heeft er voor gekozen de opleidingen te concentreren in of rond het centrum van Utrecht: de stad als campus en podium. In het nieuwe huisvestingsconcept is het niet meer vanzelfsprekend  dat elke school een ‘eigen gebouw’ heeft. Om samenwerking te versterken en nieuwe verbindingen te laten ontstaan zullen schools meer en meer gebruik gaan maken van elkaars ruimten of ruimten gezamenlijk gaan gebruiken.

Aestate is in 2014 gestart met het opstellen van het huisvestingsconcept en het lange termijn huisvestingsplan. De basisroute, waarin aangegeven welke verschuivingen wanneer plaatsvinden is de leidraad van het programma. Met de realisatie van Oudenoord is de eerste fysieke stap gezet in het traject dat loopt tot eind 2017.