Nieuws / 23 maart 2016

Afgelopen januari heeft Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) haar nieuwste locatie, de voormalige Pastoefabriek, in gebruik genomen. Het gebouw met de open gebouwstructuur en industriële uitstraling, waar bijna 100 jaar lang meubels zijn geproduceerd, is in drie maanden tijd gereed gemaakt voor het onderwijs van de kunsthogeschool.

De verhuizing maakt deel uit van het programma herhuisvesting van HKU, waarvoor Aestate in 2014 met het opstellen van het huisvestingsconcept de basis heeft gelegd. Momenteel zijn wij samen met gebruikers bezig met fase 2 van de implementatie van het programma. HKU heeft er voor gekozen om de opleidingen te concentreren in of rond het centrum van Utrecht: “de stad van wetenschap en cultuur, met het centrum als podium hiervoor”. In het nieuwe huisvestingsconcept is het niet meer vanzelfsprekend  dat elke school een ‘eigen gebouw’ heeft. Om samenwerking te versterken en nieuwe verbindingen te laten ontstaan zullen schools meer en meer gebruik gaan maken van elkaars ruimten of ruimten gezamenlijk gaan gebruiken. Het programma herhuisvesting wordt stapsgewijs doorgevoerd. Na de ingebruikname van Oudenoord afgelopen zomer is met de verhuizing naar de Pastoefabriek een tweede stap gezet.

In oktober 2015 is begonnen met het renoveren van de eerste verdieping. Toen was nog niet bekend welke opleidingen daadwerkelijk naar de Pastoefabriek zouden verhuizen en welke voorzieningen nodig waren. Gekozen is om  een generieke setting van schilder-, onderwijs- en werklokalen en ateliers met voldoende flexibiliteit te realiseren. Hierdoor kunnen meerdere opleidingen gehuisvest worden op dezelfde verdieping. Met deze ingebruikname van de 1e verdieping zijn de werkzaamheden voor de Pastoefabriek nog niet afgerond. Ook de begane grond zal gebruiksklaar worden gemaakt voor HKU. Hier zal het onderwijs vanaf het collegejaar 2016-2017 starten.

De ingebruikname van de Pastoefabriek is in korte tijd tot stand gekomen; in één jaar tijd is een locatie gezocht, gevonden, een huur en ontwikkelovereenkomst gesloten en is de eerste verdieping van de fabriek omgebouwd tot een moderne lichte en prettige werkomgeving.