Nieuws / 16 november 2017

Op 1 september jongstleden ben ik begonnen als stagiair bij Aestate. Ik ben vierdejaars student van de opleiding Real Estate and Facility Management aan het NHTV in Breda. In ons laatste jaar zijn wij vrij om ons eigen afstudeertraject te bepalen. Zo heb ik ervoor gekozen om het eerste semester – een half jaar – stage te lopen in plaats van een minor te volgen wat veel andere studenten doen. Tijdens mijn stage bij Aestate hoop ik mezelf meer te kunnen verdiepen in real estate management en mijn kennis op dit vlak te vergroten.

Ook tijdens het tweede semester van dit schooljaar zal ik bij Aestate te vinden zijn. Dan ligt de focus op het schrijven van mijn Bachelor Thesis, waarbij ik zal voortborduren op de bevindingen en conclusie van mijn huidige onderzoek: de afstemming tussen makers en gebruikers van vastgoed.

Ik houd van creatief bezig zijn; zowel in het praktisch bezig zijn als in het gestimuleerd worden om creatief te denken. Daarnaast vind ik het belangrijk om de mens centraal te stellen. Hoe faciliteer je ‘beleving’ en ‘belevenis’? Met deze gedachte in het achterhoofd en mijn onderzoek naar de afstemming tussen gebruikers en makers, denk ik dan ook dat ik een veelbetekenend aandeel kan leveren in het oplossen van complexe huisvestingsvraagstukken.


Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van organisatie, huisvesting, IT en facilitaire dienstverlening. We stellen ons elke keer de vraag: is er een andere manier om dit te doen? Zo blinken we uit in het oplossen van ingewikkelde puzzels bij veranderingsopgaven met een huisvestingsvraagstuk. We vallen op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. We maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijkse ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren.

Is uw interesse gewekt? Klik dan op het onderwerp waarvoor u een oplossing zoekt. Wij helpen u graag!