Nieuws / 14 november 2022

Welkom bij ons team Koert en Juliette! Koert Nieuwhoff is in oktober gestart als junior adviseur. Juliette Franken is na haar afstudeerstage die zij ook bij Aestate heeft afgerond begonnen als trainee.

Welk pad hebben jullie bewandeld voordat jullie bij Aestate begonnen?

“Nadat ik mijn Havodiploma in ontvangst heb genomen ben ik gestart met de bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De laatste zes maanden van mijn bachelor heb ik een afstudeeronderzoek gedaan, gericht op het ‘robotiseren van metselwerk gevelsystemen’.

Na het afronden van de bachelor bouwkunde wilde ik mijzelf graag verder ontwikkelen in complexe gebiedsontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken. Daarom ben ik toen begonnen met het bouwkunde schakelsemester (pré-master) en vervolgens de master ‘Architecture, Urbanism and Building Sciences, track Management in the Built Environment’ aan de Technische Universiteit Delft.

Voor mijn scriptie heb ik mij aangesloten bij de ‘Circulaire Bouwmaterialen en (her)fabricage hub’. Dit is het interdisciplinaire afstudeer lab van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Het lab is geconcentreerd rond de kansen en uitdagingen voor een circulaire bouw hub in de provincie Zuid-Holland.

Lees hier meer over dit afstudeer lab.

Mijn persoonlijke scriptie gaat over het ontstaan van de ‘Circulaire Bouwmaterialen hub’, waarbij er vanuit de literatuur verschillende typologieën voor (circulaire) bouwhubs zijn ontwikkeld. Deze typologieën hebben elk verschillende belangrijke factoren die het ontstaan van dat type bouwhub verklaren. De uitkomsten kunnen als ontwerp-tool worden gebruikt voor provincies en gemeenten die de ambitie hebben om een (circulaire) bouwhub te realiseren. Afgelopen maand ben ik afgestudeerd en heb ik mijn diploma in ontvangst genomen!” – Koert

” Toen ik een studie moest kiezen wist ik nog niet zo goed wat ik wilde. Diversiteit vond ik erg belangrijk. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de Bachelor Facility Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Tijdens de opleiding sprak het onderwerp duurzaamheid mij erg aan, daarom heb ik gekozen om de Minor Circulaire Economie te volgen. In 2021 ben ik afgestudeerd en had ik mijn diploma voor de opleiding Facility Management binnen.

Voor mijn gevoel was ik nog niet klaar met studeren. Ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in huisvesting en ben op zoek gegaan naar een master in deze richting. Zo kwam ik terecht bij de Master Facility and Real Estate Management (FREM) aan Saxion Hogeschool en Greenwich University. Voor deze master moest ik opnieuw een afstudeerproject doen. Tijdens mijn verdieping naar huisvesting gerelateerde vraagstukken en organisaties kwam ik terecht bij Aestate. De organisatie sprak me erg aan en ik besloot dat ik hier graag wilde afstuderen. Gelukkig kon dit ook! Voor mijn afstudeerproject heb ik gekeken of er verschillende persona’s te onderscheiden zijn in een hybride werkomgeving. De master FREM heb ik in 2022 afgerond.” – Juliette

Hoe komen jullie bij Aestate en wat doen jullie voor ons?

“Tijdens de Real Estate Career Day (RECD) die vanuit de Technische Universiteit Delft jaarlijks georganiseerd wordt, ben ik in aanraking gekomen met Aestate. Door de prettige gesprekken met de mensen van Aestate en de mogelijkheid om mij in te zetten op het thema duurzaamheid heb ik besloten om me als junior adviseur bij het team aan te sluiten.” – Koert

“Voor mij groeide het enthousiasme voor Aestate tijdens mijn afstuderen. Ik voel me thuis in het Aestateteam. Ook de werkzaamheden spreken me erg aan. De diversiteit die ik altijd al zocht, vind ik hier. Daarnaast is er veel expertise binnen Aestate en kan ik hier nog veel leren. Daarom heb ik besloten om een traineeship te volgen bij Aestate. Momenteel werk ik mee in diverse projecten als huisvestingsadviseur.” – Juliette

Wat is de toegevoegde waarde van Aestate volgens jullie? En wat is Aestate voor jullie?

“Het werken in diverse teams aan huisvestingvraagstukken en duurzaamheidsvraagstukken maakt het werken bij Aestate voor mij een inspiratiebron voor creatieve oplossingen. Ook is het dynamische kantoor in Utrecht een mooie en inspirerende werkomgeving. Het is een plek waar duurzaamheid een belangrijke focus heeft. Hier wil ik graag mijn (circulaire) steen aan bijdragen.” – Koert

“Ik zie Aestate als een organisatie met veel kennis. Deze kennis kan in de praktijk worden gebracht door het enthousiaste en ambitieuze team van Aestate. Ik ben heel erg blij met mijn keuze om bij Aestate te blijven na mijn afstuderen. Hier kan ik mijn kennis verbreden en mijn passie op het gebied van huisvesting helemaal tot uiting laten komen binnen diverse projecten.”  – Juliette