Nieuws / 3 oktober 2016

De oorsprong van het O|2 Labgebouw op de VU Campus ligt bij een ambitie van de VU om samen met strategische partners, top wetenschappelijk onderzoek te faciliteren op het gebied van Human  Life Sciences. Uitgangspunt was niet het gebouw maar de volgende visie:

 • wetenschappers samenbrengen;
 • samenwerking mogelijk maken;
 • kruisbestuivingen stimuleren.

Wat is er nodig om dit tot een succes te maken? Hoe voorkom je dat zo’n gebouw een multitenant karakter krijgt?

Het herhuisvesten inclusief het introduceren van een andere manier van werken van medewerkers/wetenschappers uit drie aparte instellingen (VU, VUmc en UvA) betekent veranderen. Werken in een nieuwe omgeving. Wijzigingen in (werk-)processen, andere middelen. Met als gevolg op termijn een ander gedrag, een andere cultuur.

Bij herhuisvestingstrajecten is een integrale aanpak belangrijk. Aestate heeft deze tijdens het traject O|2 Labgebouw toegepast.

De aanpak van Aestate  omvat drie belangrijke ingrediënten:

 • de aandachtsgebieden, en hun raakvlakken, “bricks”, “bytes”, “behaviour” en “bedrijfsvoering” gelijkwaardig meenemen;
 • betrekken van alle lagen binnen de organisatie(s); in het geval van het O|2 Labgebouw : het bestuur, het management en de medewerkers,
 • de vijf processtappen doorlopen, waarbij continu aandacht is voor de mogelijkheid en noodzaak tot bijsturen om het gewenste passende resultaat te bereiken:

  • vaststellen ambitie, visie;
  • borgen van het belang;
  • opzetten heldere planvorming;
  • doorvertaling naar passende middelen;
  • ontwikkelen bijbehorende competenties.

In onze aanpak schakelen we afwisselend tussen een “top down” en “bottum up” aanpak.

o2-gebouw-58

Het O|2 Labgebouw is een gebouw geworden dat werkt! De ambitie was gezamenlijk top wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken op het gebied van Human Life Sciences. De bricks leveren een state of the art werk- en onderzoeksomgeving. De bytes maken dat de grenzen over de drie instellingen heen vervagen en dat er naadloos samengewerkt kan worden. De bricks en bytes samen zorgen voor een flexibel gebruik. Bedrijfsvoering zorgt voor full-service dienstverlening passend bij gedachte van flexibiliteit en het stimuleren van saamhorigheid. Vanuit het gebouw worden zaken centraal geregeld en geleverd, niet meer vanuit drie instellingen. En behaviour start met het bouwen aan een community. Er begint een cultuur te ontstaan van meer samenwerken en elkaar aanspreken.

Onze integrale aanpak en het continu bewaken van de ambitie en de raakvlakken tussen de vier dimensies, bricks, bytes, behaviour en bedrijfsvoering, maakt dat nu alle puzzelstukken passen. En juist het passend maken gericht op het realiseren van een gezamenlijke organisatieambitie heeft onze werkelijke meerwaarde bepaald. Het traject vraagt om een iteratieve aanpak. Geen angst om tussentijds bij te sturen op de processtappen of de te behalen doelen. Dit vraagt om kennis van de benodigde processtappen en wanneer welke partijen betrokken moeten worden. Maar belangrijker nog is inzicht in signalen die  duiden op het niet volledig afronden van een processtap. Alleen op deze manier is bijsturen mogelijk. En continu bijsturen is de sleutel tot succes!

Daniel

Daniël Koningen

Heeft u vragen over een herhuisvestingstraject op basis van onze integrale aanpak? Of wilt u meer informatie over de ingrediënten van onze aanpak? Neemt u dan contact op met Daniel Koningen via dkoningen@aestate.nl of 030-6376377