Nieuws / 18 oktober 2018

Het Joint Research Centre (JRC) is een multi-user labgebouw voor bèta onderwijs en -onderzoek, dat op een toekomstbestendige wijze o.a. University College Roosevelt, Hogeschool Zeeland en Scalda gaat faciliteren. Het JRC vormt de verbinding tussen de drie clusters van de Zuidwestelijke Delta: Delta Technology, Water & Energie en Biobased Economy Food. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheden en ondernemingen in het Innovatiecluster maakt het mogelijk verrassende cross-overs te realiseren tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven. Dit leidt niet alleen tot vernieuwing in het onderwijs en innovatie, het maakt Zeeland een aantrekkelijke partner voor ondernemers en onderzoeksinstellingen. Aestate ondersteunt het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland bij het opstellen en implementeren van de visie op samenwerken in dit gebouw met bijbehorende facilitaire diensten.

 

 


Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van organisatie, huisvesting, IT en facilitaire dienstverlening. We stellen ons elke keer de vraag: is er een andere manier om dit te doen? Zo blinken we uit in het oplossen van ingewikkelde puzzels bij veranderingsopgaven met een huisvestingsvraagstuk. We vallen op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. We maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijkse ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren.

Is uw interesse gewekt? Klik dan op het onderwerp waarvoor u een oplossing zoekt. Wij helpen u graag!

Huisvestingsadvies

Huisvestingsmanagement

Zorgvastgoed

Vastgoedadvies