Nieuws / 25 april 2022

De ontwikkeling van een innovatiedistrict: een creatieve, innovatieve hotspot met een mix aan functies als werken, onderwijs, culturele voorzieningen en horeca. ArtEZ University of the Arts, Cibap, Museum de Fundatie, NS en gemeente Zwolle hebben afgelopen vrijdag het convenant ondertekend waarin zij aangeven de financiële en organisatorische haalbaarheid van vestigen in Spoorzone Zwolle te onderzoeken. Hiermee zetten de partijen een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het innovatiedistrict.

Spoorzone Zwolle is een herontwikkelingsgebied met hallen en werkplaatsen van NS. Dit zijn kantoren– en industrielocaties die niet voor iedereen toegankelijk zijn en daarmee voor velen een onbekend terrein vormen. Met de toekomstige ontwikkeling naar een innovatiedistrict is dat over een aantal jaren heel anders. Deze ontwikkeling draagt bij aan de groei en bloei van creatieve en culturele bedrijvigheid in regio Zwolle en de Spoorzone. Een plek waar onderwijs, onderzoek, exposities en tentoonstellingen samen komen. En ook ruimte zal bieden voor duurzame woningen en innovatieve en creatieve bedrijven.

Haalbaarheid van Huisvesting

Aestate speelt een belangrijke rol in de al uitgevoerde verkennende studies naar de haalbaarheid van huisvesting van ArtEZ als onderdeel van het innovatiedistrict. Deze verkenningen betreffen zowel de programmatische als de functionele en financiële haalbaarheid. Zo is er enerzijds gekeken naar ‘Hoe zorg je voor een relevante omgeving voor onderwijs en onderzoek?’ en anderzijds naar ‘Wat voor ruimten en voorzieningen zijn nodig om deze relevante omgeving te realiseren en hoeveel gaat dit kosten en opleveren?’. Met deze uitgevoerde verkenningen ondersteunt het onderwijs van ArtEZ samen met Aestate deze prachtige kans tot een bruisend innovatiedistrict.

Masterplan

De verkenningen en afwegingen die gemaakt zijn voor de ontwikkeling in de Spoorzone, zijn onderdeel van het Masterplan huisvesting welke we opstellen voor de totale portefeuille van ArtEZ.

Wil je meer weten over het Masterplan huisvesting van ArtEZ? Houd dan onze website in de gaten. Of wil je graag meer lezen over deze toekomstige culturele hotspot? Lees meer: Creatieve en culturele hotspot in Spoorzone Zwolle een stap dichterbij (artez.nl)

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl