Nieuws / 26 januari 2023

Het Cambium college is een regionale school voor Voortgezet Onderwijs en beschikt over twee locaties, namelijk de Buys Ballot en de Waard. Binnen de onderwijsvisie van het Cambium College staat onder andere van het flexrooster centraal en daarmee samenhangend het intensiveren van onderzoek en ontwerp (O&O). In lijn hiermee is er behoefte om een tweede Technasium te realiseren binnen het bestaande gebouw, wat meerdere ruimteschuiven met zich meebrengt. Aestate is gevraagd om ontwikkelingen en behoeften te vertalen naar een integraal huisvestingsconcept voor het Cambium College.

Op het gebied van onderwijs vindt er veel verandering plaats, ook voor het Cambium College. Het introduceren van een flexrooster is de eerste stap richting het meer onderzoek en ontwerp (O&O) gericht onderwijs geven (Flexrooster – Cambium College). Dit flexrooster zal meer ruimte bieden voor experimenteren en het ontwikkelen van de bètavaardigheden. Het hanteren van een flexrooster leidt tot een aantal nieuwe behoeften binnen het onderwijs, waaronder een tweede Technasium binnen het bestaande gebouw. Een Technasium is een lokaal dat bèta-technisch onderwijs ondersteunt door middel van een werkplaats-achtige uitstraling met werkbanken, zaaggestellen, 3D-printers en robotica mogelijkheden.

De inpassing van het tweede Technasium brengt meerdere ruimteschuiven met zich mee. Dit leidt onder andere tot een herindeling van de kantoorruimte van de ondersteunende diensten. Er is gezocht naar een herindelingsoplossing waarbij medewerkers kunnen samenwerken in een meer open werkomgeving waarbij ook de behoefte voor spreekkamers en concentratiewerkplekken gewaarborgd is.

Naast het tweede Technasium en de kantoorherindeling zijn andere behoeften ook meegenomen in het integrale huisvestingsconcept, zoals de upgrade van de receptie. Tevens is onderzocht of het verplaatsen van de personeelsruimte haalbaar was. Uiteindelijk hebben we samen met Cambium College meerdere oplossingsvarianten uitgewerkt en de financiële effecten hiervan inzichtelijk gemaakt op basis waarvan Cambium College een gewogen besluit voor realisatie kan nemen.

Cambium College, copyright Rene de Wit / Harm Herkens

Copyright banner en uitgelichte afbeelding: CambiumCollege.nl