Nieuws / 25 januari 2024

Deltion heeft eigen deelfietsen beschikbaar voor medewerkers en studenten om van het centraal station naar de campus te reizen. Ook kunnen medewerkers e-bikes en speed padelecs gebruiken om vanuit huis naar de campus of tijdens de werkdag naar een bestemming te reizen.

Het Deltion College heeft in het strategisch campusplan de ambitie uitgesproken een volledig duurzame onderwijsinstelling te zijn. Mobiliteit is onderdeel van de duurzaamheidsvisie. Samen werken we de komende tijd in een mobiliteitsplan de verschillende vormen van duurzame (deel)mobiliteit uit, de benodigde voorzieningen daarbij op de campus en de wijze waarop studenten en medewerkers gestimuleerd worden gebruik te (gaan) maken van de vervoersmiddelen!

Dit mobiliteitsplan is een mooi voorbeeld om als organisatie duurzame ambities in praktijk te brengen. Wij helpen ook graag jouw organisatie te werken aan duurzame maatregelen zoals met een mobilteitsplan. Neem vooral contact met ons op via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl. Onze specialisten denken graag met je mee!