Nieuws / 5 december 2014

Met ingang van 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de basisscholen op het bordje van de schoolbesturen. Met de overheveling van dit budget, komt ook het financieel risico bij de schoolbesturen te liggen. Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het Wetenschappelijk onderwijs (WO) hebben deze ontwikkeling een aantal jaren geleden al doorgemaakt. Dit artikel gaat in op de lessen die het Primair Onderwijs (PO) daaruit kan trekken.