Nieuws / 16 maart 2018

Het afgelopen jaar was Aestate intensief betrokken bij de kantorenportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in Den Haag. In de rol van Assetmanager (gemandateerd gebouweigenaar) was huisvestingsadviseur Arnoud Onderstal van Aestate medeverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de vastgoedportefeuille binnen de kaders van het rijkshuisvestingsstelsel.

Door veranderingen in de organisatie, de implementatie van het nieuwe huisvestingsstelsel en de uitvoering van het RVB-masterplan voor de regio Den Haag, was er behoefte aan sturing en regie. Arnoud: “De uitdaging van de opdracht was het ‘op orde krijgen’ van de basis om daarna regie te pakken op de portefeuille en actief te sturen.”

Een rol die Aestate op het lijf geschreven is! Zo zijn in lijn met het opgestelde RVB masterplan gebouwvisies ontwikkeld, huurovereenkomsten beheerd, meerjaren onderhouds- en investeringsplannen opgesteld en is geadviseerd bij het verwerven en afstoten van vastgoed.

Arnoud: “Het was een hele uitdaging om bekend te raken met een organisatie van deze omvang (2000 medewerkers). Maar inmiddels is er regie op de portefeuille waardoor mijn opvolger in staat is actief te sturen op portefeuillestrategie, duurzaamheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Trots ben ik op de medewerkers van het RVB en hun kennis, het ambitieniveau van de organisatie, de staat waarin het vastgoed van het rijk verkeert en de voorbeeldfunctie die het RVB vervult in de markt. We hebben het immers menigmaal over de mooiste en meest prestigieuze panden van Den Haag en andere delen van Nederland. Enorm leerzaam om hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

 


Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van organisatie, huisvesting, IT en facilitaire dienstverlening. We stellen ons elke keer de vraag: is er een andere manier om dit te doen? Zo blinken we uit in het oplossen van ingewikkelde puzzels bij veranderingsopgaven met een huisvestingsvraagstuk. We vallen op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. We maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijkse ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren. Is uw interesse gewekt? Klik dan op het onderwerp waarvoor u een oplossing zoekt. Wij helpen u graag!

Huisvestingsadvies-laboratoria

Huisvestingsadvies

Huisvestingsmanagement

Zorgvastgoed

Vastgoedadvies