Nieuws / 22 januari 2015

De Utrechtse vestiging van SRON Netherlands Institute for Space Research, het nationale instituut voor ruimte onderzoek, verhuist naar Amsterdam (…)‘. Dit staat te lezen in een artikel in het Parool van zaterdag 17 januari jl. De afgelopen anderhalf jaar heeft Aestate samen met de VU, UvA, NWO en SRON gewerkt aan een haalbare huisvestingsoplossing voor SRON in Amsterdam op Amsterdam Science Park passend binnen de verdergaande Bètasamenwerking van VU en UvA.

Om tot deze oplossing te komen is Aestate gestart met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking en het delen van research infrastructuur. Hierbij is de bestaande research infrastructuur op Amsterdam Science Park als uitgangspunt genomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een huisvestingsoplossing, die alle onderzoekers van VU, UvA en SRON gezamenlijk huisvest in bestaande bouw en waarbij door partijen gezamenlijk geïnvesteerd wordt in een High-Tech Instrumentation Facility (High-TIF). De High-TIF huisvest de specilistische research infrastructuur zoals cleanrooms en instrumentatiefaciliteiten. Deze faciliteiten zijn bovendien ook bestemd voor innovatieve MKB-bedrijven. Met de toezegging van een subsidie door gemeente en rijk om dit hoogwaardige project ook financieel haalbaar te maken, wordt een belangrijke stap gezet in het creëren van een centrum voor hoogwaardig instrumentatie onderzoek in de Watergraafsmeer. Aestate is er trots op dat zij daar aan bij heeft gedragen!