Nieuws / 31 oktober 2023

Begin dit jaar is de samenwerking tussen Aestate en Deltion College gestart. Deltion biedt als mbo-instelling zo’n 250 opleidingen aan voor jongeren, volwassenen en bedrijven onder één dak; de campus in Zwolle. Belangrijkste uitdaging waar zij voor staan is “hoe te zorgen dat deze campus aan blijft sluiten op de ontwikkelingen in het onderwijs, de organisatie en de omgeving?” Zeker gezien de demografische ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs een uitdagende opgave met een grote make van onzekerheid.

Strategisch Campusplan

Onze ontrafelexperts zijn gestart met het opstellen van een Strategisch Campusplan. Dit plan biedt Deltion toekomstperspectief voor de campus en haar voorzieningen. In het Strategisch Campusplan wordt dan ook niet alleen gekeken naar de stenen, maar ook naar de digitale omgeving, het gebruik en gedrag en de serviceverlening. Tegelijk wordt rekening gehouden met de onzekerheden in de nabije toekomst. Zo ontstaat een robuust campusplan.

Om tot een Strategisch Campusplan te komen is informatie opgehaald over ontwikkelingen binnen Deltion en haar omgeving. Dit heeft geleid tot formulering van vijf doelstellingen van de campus van de toekomst en een bijbehorend campusconcept. Het campusconcept is een schematische ordening van de benodigde zones en voorzieningen op de campus inclusief afwegingskader.

Denkrichting van de toekomst

De huidige campus en haar voorzieningen zijn vergeleken met het campusconcept en het afwegingskader; hoe draagt de huidige campus momenteel bij aan de doelstellingen en wat is nodig om de doelstellingen te bereiken? Op basis van deze inzichten is een denkrichting opgesteld, waarin is opgenomen welke stappen nodig zijn om te doelstelling te bereiken. De denkrichting wordt vervolgens financieel doorgerekend, om daarna projecten te definiëren en te prioriteren in de tijd.

Het was een ambitieuze klus om in een kort tijdsbestek van vijf weken een campus visie op te stellen, maar het is gelukt! Op naar de volgende fase.

Deltion College Zwolle