Nieuws / 23 februari 2023

Begin deze maand zijn onze ontrafelexperts aan de slag gegaan bij Scholengemeenschap Agora. Hier gaan zij een verduurzamingsonderzoek uitvoeren. Het concrete doel is om te komen tot toekomstbestendige schoolgebouwen. 

Toekomstbestendige schoolgebouwen

De eerste stap is het in beeld brengen van de huidige situatie van twee schoolgebouwen uit de vastgoedportefeuille. Daarnaast worden in het onderzoek maatregelen meegenomen die aansluiten bij de verduurzamingsambitie van Agora en het ‘Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs’ van Gemeente Zaanstad. Het verduurzamingsonderzoek draagt daarmee bij aan het realiseren van kwalitatief goede en duurzame onderwijshuisvesting.  

Samen met Agora zal op basis van korte- en lange termijn verduurzamingsmaatregelen een duurzaamheidsstrategie worden uitgezet voor de komende jaren. 

Scholengemeenschap Agora gevestigd in de Gemeente Zaanstad