Nieuws / 25 juli 2022

Afgelopen periode zijn onze ontrafelexperts Pity Jongens en Tessa Butter bezig geweest met het opstellen van de huisvestingsvisie voor deze nieuwe gemeente. Deze is vastgesteld en Aestate is tevens gevraagd om deze huisvestingsvisie nu ook uit te gaan rollen.  

Woensdag 25 mei hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de huisvestingsvisie vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal in het fusietraject van de drie gemeenten.  De huisvestingsvisie, in het bijzonder het uiteindelijk gekozen huisvestingsmodel, vertelt dat de nieuwe gemeente één hoofd locatie heeft in combinatie met werken in de wijk. Dat houdt in dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op verschillende manieren wordt aangeboden: op de hoofd locatie Hellevoetsluis, op bestaande locaties in de wijken van de huidige drie gemeenten en op digitale wijze. Ook de huidige drie dienstverleningsloketten van de gemeenten blijven nog intact. Dit geldt voor de korte en middellange termijn (2-5 jaar). Het is straks aan het nieuwe bestuur van Voorne aan Zee om keuzes te maken voor de langere termijn.  

Uitrol huisvestingsvisie

De uitrol van de huisvestingsvisie voor de korte en middellange termijn start met het opstellen van een vlekkenplan voor te gebruiken locaties. Welke ruimtes zijn nodig om de nieuw te vormen teams te ondersteunen in het hybride werkproces? Hoe gaan zij de werkomgeving gebruiken en hoe worden de teams ten opzichte van elkaar gehuisvest? Met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van medewerkers van de huidige drie gemeenten, is een interactieve sessie gehouden om deze input op te halen. Parallel bereiden we een uitvoeringsplan voor, voor de benodigde aanpassingen, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten binnen de huidige drie gemeenten. Het uitvoeringsplan geeft de nodige stappen om tot een gezamenlijke toekomstige huisvesting te komen die bijdraagt aan hybride werken, toegankelijk en gastvrij is en tevens de werkprocessen en behoefte aan interactie van de medewerkers ondersteunt. Daarnaast stellen we met de klankbordgroep de 10 gouden regels voor het gebruik van de omgeving op. Dit vormt de basis voor de afspraken per team. 

Gebruikersbegeleiding en teamvorming

Ook een belangrijk onderdeel van de periode richting de fusering is de gebruikersbegeleiding en teamvorming. Wij staan ervoor om de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij het uitrollen van de huisvestingsvisie, zodat het hun gezamenlijke “project” wordt.  

Samen met gemeente Voorne aan Zee werken wij aan een toekomstige huisvesting waarin alle medewerkers zich thuis zullen voelen. De kennis en ervaring van Aestate over fusies, het uitwerken van werkplekconcepten en verhuizingen dragen bij aan het vormgeven van deze toekomstige huisvesting voor gemeente Voorne aan Zee.  

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Pity Jongens via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar pjongens@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!