Nieuws / 30 maart 2019

Hoe weet je als zorginstelling dat je het juiste vastgoed in portefeuille hebt? De juiste investeringen doet en risico’s beperkt? Maar je wil ook bijdragen aan het welbevinden van cliënten en medewerkers en dus zorgprocessen niet frustreren. Aestate denkt graag mee over de beste vastgoedaanpak voor jouw zorginstelling.

Ontwikkelingen in de zorg

De zorg is een branche waar de ontwikkelingen snel gaan en ingrijpend zijn. Naast alle veranderingen op het gebied van de zorg zelf, dragen zorginstellingen zelf het vastgoedrisico. Je hebt de vrijheid om naar eigen inzicht te investeren en kunt daardoor beter aansluiten bij de wensen van cliënten. Maar zij worden vervolgens zelf geconfronteerd met de consequenties van de investeringen. Deze moeten daarom weloverwogen zijn.

Zorgvastgoedplan

Zorgontwikkelingen hebben een kortere doorlooptijd dan het vastgoed. De veranderingen in politieke besluitvormingen, cliënten, zorgmethodieken en -soorten kennen een cyclus van circa 10 jaar. Terwijl huisvesting gerealiseerd wordt om minimaal 40 jaar te blijven bestaan.

Dat maakt vastgoedontwikkeling van zorginstellingen complex. Juist in dit complexe speelveld is programmamanagement van essentieel belang. Daarmee krijg je regie over het proces van ontwerp tot oplevering. En zorg je dat belangen en instrumenten samenhang krijgen in een doelmatig vastgoedplan dat aansluit bij je doelstellingen en ambities.

Projectbeschrijving

Een mooi voorbeeld van een zorg-gerelateerd project dat Aestate heeft begeleid, is Innoforte. In een kort tijdsbestek begeleidden we voor hen de realisatie van het gebouwenaanbod dat aansloot bij de zorgbehoefte.

Voor Zorginstituut Nederland (ZIN) rondden we begin dit jaar een omvangrijk project af. Een complexe opgave hebben we (gezamenlijk) omgezet in een nieuwe werkomgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen inzetten voor hun missie: elke burger toegang geven tot goede zorg.

Binnenkort lees je hoe we dit traject hebben aangepakt: volg ons op social media om hier niets van te missen.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat Aestate voor jou kan betekenen op het gebied van zorgvastgoed? Neem dan contact op via 030 – 637 63 77 of stuur een e-mail naar info@aestate.nl