Nieuws / 15 oktober 2019

Samen met de gemeente Zevenaar ontrafelt Aestate stap voor stap de flinke berg vraagstukken. We helpen met het opstellen van een integraal accommodatieplan en een routekaart voor verduurzaming van hun gemeentelijk vastgoed. Daarnaast begeleiden we het vaststellen van een nieuw huurprijsbeleid en de verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie.

Er is er behoefte aan een toekomstbestendig beleid, een accommodatieplan voor het gemeentelijk vastgoed en een concrete meerjarenstrategie met een horizon tot 2030. Zo wordt met het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille aan de klimaatdoelstellingen voldaan én aandacht besteed aan slim ruimtegebruik en economische duurzaamheid.

Regierol

De Gemeente Zevenaar ambieert een regierol waarbij zoveel mogelijk op strategisch niveau wordt vastgesteld en ontworpen. Een belangrijke eerste stap hierin is het integraal benaderen van de opgave: vanuit de verschillende beleidsvelden. Door strategiesessies met een diverse groep komen we met elkaar in gesprek en brengen we de verschillende belangen en ambities samen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Lees dan verder op de pagina projecten of neem contact op met onze adviseur Yvonne Janse via 030 – 637 63 77 of yjanse@aestate.nl.

Bekijk de uitgebreide projectbeschrijving van Gemeente Zevenaar