Nieuws / 15 augustus 2023

Begin 2023 is Aestate met een verduurzamingsopgave gestart bij Scholengemeenschap Agora. Deze verduurzamingsopgave draagt bij aan de ambitie om toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren. Onze ontrafel- en duurzaamheidsexperts Tom en Koert hebben de Zaanse scholengemeenschap de afgelopen periode voorzien van maatwerkadvies voor de verduurzaming van Agora’s vastgoedportefeuille. 

Hoe komen we tot de gewenste toekomstige situatie?  

Agora heeft de ambitie om op termijn een energie neutrale vastgoedportefeuille te realiseren. Om meer grip te krijgen op de mogelijkheden is het project gestart met het in kaart brengen van de huidigeen gewenste toekomstige situatie voor, twee schoolgebouwen uit de vastgoedportefeuille: een ouder en een nieuw gebouw. De huidige prestatie van deze gebouwen is met een gebouwopname in kaart gebracht. Dit gaf inzicht in de maatregelen om het gewenste energielabel te bereiken op gebouwniveau.  Ook hebben onze ontrafelexperts de mogelijkheden verkend die bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale vastgoedportefeuille. Bovendien zijn de investeringskosten van deze maatregelen doorgerekend. Hiermee zijn alle ingrediënten beschikbaar om een concreet en realistisch plan op te stellen voor de scholengemeenschap. Het verduurzamingsonderzoek draagt daarmee bij aan het realiseren van toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting.   

Strategie verduurzaming  

Met de informatie van de gebouwopname, het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan en huidige en toekomstige energietarieven, hebben onze ontrafelexperts een strategie in de tijd uitgezet voor Agora. Hiermee heeft Agora een goed beeld van welke verduurzamingsingrepen moeten plaatsvinden en wat er de komende jaren moet gebeuren. Ook kan Agora met deze strategie in gesprek met de gemeente voor de bekostiging van het project.