Nieuws / 25 november 2020

Werkgeluk is een breed begrip en heeft als meest eenvoudige en veel gestelde definitie: ‘Werkgeluk is het gevoel dat je krijgt van je werk, waarbij je fluitend op weg naar je werk gaat en vervolgens fluitend weer terug komt’ (2).

Het gevoel van werkgeluk wordt beïnvloed door meerdere factoren, positief en negatief. Dit maakt sturen op werkgeluk complex. Wat echter wel vast staat is dat er een positieve relatie is tussen werkgeluk en aspecten als een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en meer betrokkenheid. En daarmee voldoende reden om er aandacht aan te besteden.

Piramide van Maslow

De vijf pijlers van werkgeluk zijn te koppelen aan de piramide van Maslow. Een model waarin het patroon van de behoeftebevrediging van de mens in vijf niveaus is onderverdeeld.

De vijf pijlers van werkgeluk zijn te koppelen aan de bovenste drie treden van de piramide en spelen daarmee in op de ‘zachte’ kant van de werkomgeving. De onderste treden van de piramide vormen de basis van de werkomgeving. Pas wanneer aan deze randvoorwaarde voldaan is kan de focus gelegd worden op de bovenste drie treden van de piramide en kan daadwerkelijk werkgeluk bereikt worden.

Nu duidelijk is wat werkgeluk is en welke aspecten daarin belangrijk zijn kunnen we de koppeling naar de werkomgeving maken. Met andere woorden: wat is de bijdrage van de werkomgeving aan werkgeluk?

De bijdrage van de werkomgeving aan werkgeluk

Om een omgeving te creëren waarin kantoormedewerkers zich meer thuis en gelukkiger voelen, moet in jouw organisatie de werkomgeving van toegevoegde waarde zijn

De werkomgeving heeft toegevoegde waarde wanneer de werkomgeving:

  • een visitekaartje is;
  • een samenhangend geheel is;
  • aansluit op de organisatie.

Om dit te realiseren hebben wij een stappenplan opgesteld met 4 heldere stappen. Deze worden in de te downloaden whitepaper toegelicht

Whitepaper aanvragen