Nieuws / 10 november 2020

Werkgeluk is voor steeds meer organisaties een belangrijke drijfveer. Organisaties kiezen er steeds vaker voor te investeren in werkgeluk en ook in de Corona-tijd is aandacht voor werkgeluk van belang. De werkomgeving een rol laten spelen in het bevorderen van het werkgeluk is een goede eerste stap.

“De sfeer, de cultuur en de sociale cohesie zijn belangrijker dan het werken alleen. Corona maakt het lastiger om te sturen op die aspecten en daarmee op de totale beleving van medewerkers. Dit maakt dat het voor organisaties juist nu belangrijk is om in werkgeluk te investeren.”

Maar hoe kan de werkomgeving hier een bijdrage in leveren en hoe zorg je ervoor dat de werkomgeving aansluit bij de visie, waarden en ambities van jouw organisatie? Welke stappen moet jij als organisatie doorlopen om een mensgerichte werkomgeving te creëren, waarin werkgeluk bevorderd wordt? Speciaal voor organisaties die stoeien met dit thema heeft Aestate een whitepaper gemaakt. Door theorie en praktijk met elkaar te koppelen heeft Aestate een stappenplan ontwikkeld, waarin richting gegeven wordt aan hoe de werkomgeving in jouw organisatie een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van het werkgeluk. Door middel van tips en het Maslow werkgeluk model helpen wij jou graag een stap dichter bij een passende huisvestingsoplossing.

Whitepaper aanvragen