Nieuws / 28 september 2022

Werkplekconcepten zijn nooit statisch, ze ontwikkelen mee door de jaren en passen zich aan op nieuwe ontwikkelingen. Deels kan een werkplekconcept ontwikkelingen opvangen doordat het concept een flexibele schil kent. Bij ingrijpende veranderingen kun je de basis van het concept verder ontwikkelen. Zo sluit het concept weer aan bij nieuw onderwijs en werkmethodieken.

Voor Zadkine ontwikkelden we in 2020 samen met de hele organisatie een nieuw werkplekconcept. De afgelopen weken hebben we het concept bijgewerkt om beter te voldoen aan de eisen rondom hybride werken. Dit heeft impact op alle facetten van de werkomgeving. Om hier beter in te voorzien in de toekomst hebben we de bouwstenen en de ruimtemix geoptimaliseerd.

Contact

Heeft jullie werkplekconcept ook een update nodig? Neem dan contact met ons op!

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Mark Leendertse via telefoonnummer 030 – 637 63 77.

Los ook mijn vraagstuk op!