Nieuws / 3 augustus 2018

Met de invoering van het normatieve huisvestingscomponent (NHC) is de eerste stap gezet om zorginstellingen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de keuzes ten aanzien van huisvesting. Dit maakt dat zorginstellingen zich zijn gaan omvormen van gebouwbeheerder naar vastgoedmanager.

De zorg is een branche waar de ontwikkelingen snel gaan en ingrijpend zijn. Naast alle veranderingen op het gebied van de zorg zelf, dragen zorginstellingen nu ook zelf de vastgoedrisico’s. In het nieuwe systeem hebben instellingen de vrijheid om naar eigen inzicht te investeren. Daarmee kunnen zij beter aansluiten bij de wensen van cliënten. Wel worden zij zelf geconfronteerd met de consequenties van hun investeringen. En de vraag is in hoeverre die te overzien zijn.

Het lastige is dat de zorgontwikkelingen een kortere doorlooptijd hebben dan het vastgoed. De veranderingen in de politieke besluitvormingen, cliënten, zorgmethodieken en -soorten kennen een cyclus van circa 10 jaar. Terwijl vastgoed gerealiseerd wordt om minimaal 40 jaar te blijven bestaan.

 

“Hoe zorg je als zorginstelling dat je het juiste vastgoed in portefeuille hebt?

Dat je de juiste investeringen doet en de risico’s beperkt?

En dan zou je eigenlijk ook nog willen bijdragen aan het welbevinden van cliënten en medewerkers en de zorgprocessen niet willen frustreren?”

 

Aestate adviseert organisaties bij het aantrekken en afstoten van vastgoed, investering, financiering en exploitatie van vastgoed, en begeleiden bij vraagstukken omtrent het aanpassen van vastgoed aan veranderende doelgroepen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring verschaft Aestate inzicht om uw beslissingen te onderbouwen of waarop u uw beslissingen kunt nemen.

Aan de hand van vergelijkingen met het HBO en WO, die vanaf 1995/96 eenzelfde transitie hebben doorgemaakt, heeft Aestate een paper geschreven waarin instrumenten worden benoemd die ook de transitie in de zorg kunnen ondersteunen. We hopen daarmee bij te dragen aan een snelle professionalisering van het vastgoedmanagement in de zorg, en uiteindelijk aan een betere zorg in het algemeen.

Whitepaper

Download de paper Hoe je als zorginstelling juiste investeringen doet en risico’s beperkt

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl.