Het Erasmus University College (EUC) huisvest 700 studenten in één gebouw met een omvang van 5.000m². Het EUC is in 2012 als internationale driejarige bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gestart met een exclusieve onderwijsvisie. Belangrijk voor het onderscheidende vermogen van het EUC was dat de huisvesting hierbij zou aansluiten en bij voorkeur niet op de EUR campus was. Nadat EUC van drie partijen aanbiedingen had ontvangen voor huisvesting in de stad, bleek dat deze waren gebaseerd op verschillende uitgangspunten, waardoor vergelijking en bestuurlijke besluitvorming niet mogelijk waren. Aestate is gestart met het vergelijkbaar maken van bovengenoemde aanbiedingen. Daarna is samen met het EUC de keuze gemaakt voor de locatie aan de Nieuwe Markt en is deze voor bestuurlijke besluitvorming aan het CvB voorgelegd. Vervolgens is intensief samengewerkt met het EUC om de visie op de huisvesting, het specifieke onderwijsconcept van het EUC, te vertalen naar een concreet Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE is het ontwerp verder uitgewerkt.

Los ook mijn vraagstuk op!

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 5000 m²
werkplek icoon 700 studenten
calender icoon Oplevering 2014
worldwide icoon Totaalconcept

Integraal programma van eisen

De locatie aan de Nieuwe Markt is eigendom van de gemeente Rotterdam. Aanpassingen aan het gebouw waren nodig voordat het aan de universiteit verhuurd zou worden. Deze aanpassingen zijn door de gemeente uitgevoerd. Aestate vertaalde hiervoor de visie van het EUC naar een integraal programma van eisen. Daarnaast is een demarcatie opgesteld tussen voorzieningen en faciliteiten van eigenaar en gebruiker. De specifieke gebruikersvoorzieningen en faciliteiten werden door de EUR zelf verzorgd. Hiervoor heeft Aestate een integraal plan met begroting opgesteld.

“De deskundigheid van Aestate en de oplossingsgerichte aanpak, heeft tot een uitstekend resultaat geleid. Gedurende het proces zorgde de proactieve houding en de hands-on mentaliteit voor veel vertrouwen binnen EUC”

In het vervolgtraject, tijdens het uitwerken van het ontwerp en realisatie, heeft Aestate meerdere rollen vervuld. Als gedelegeerd opdrachtgever voor de gebruikersvoorzieningen vanuit de EUR en als adviseur van het EUC in relatie tot de gemeente/verhuurder. Daarnaast heeft Aestate de inkoop en financiële projectadministratie voor de gebruikers faciliteiten verzorgd.

Het streven was om de huisvesting bij de start van het collegejaar 2013-2014 gereed te hebben. Toen duidelijk werd dat de beoogde ingebruikname door de gemeente niet gerealiseerd zou worden, is door Aestate gezocht naar een tijdelijke oplossing. Deze werd gevonden in de Noordsingel. Dit gebouw is onder verantwoording van Aestate met minimale investeringen gereed gemaakt en in gebruik genomen voor het eerste collegejaar. In juni 2014 is het onderwijs in het monumentale gebouw aan de Nieuwe Markt gestart. “Job van Maurik: De deskundigheid van Aestate op het gebied van huisvesting en de oplossingsgerichte aanpak, heeft tot een uitstekend resultaat geleid. Gedurende het proces zorgde de pro-actieve houding en hands-on mentaliteit voor veel vertrouwen binnen EUC. Onze uitdaging om te komen tot een in alle opzichten passende huisvesting, was bij Aestate in goede handen”.

Bekijk de virtuele tour bij EUC

(credits: EUC / O kijk!)

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project of vrijblijvend advies contact op met Daniël Koningen via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Begeleiding totaalconcept van integraal programma van eisen naar nieuwe locatie

Daniël Koningen

Directeur / Senior adviseur