Door de ondernemersvereniging Heron en de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de laatste jaren veel gedaan aan het verduurzamen van de omgeving. Vanuit de behoefte om deze kennis en ervaring te delen, is het idee voor het Huis van Heron ontstaan: een online en offline plek waar kennisdelen, onafhankelijk advies, duurzaamheidsinnovaties en ontmoeten centraal staan. Huis van Heron heeft een fysieke plek op Bedrijvenpark Heron, is een online platform én een netwerkorganisatie met als doel het verduurzamen van je omgeving. Daarnaast is het een plek die op Bedrijvenpark Heron voor reuring zorgt.

Los ook mijn vraagstuk op!

GemeentePijnackerNootdorp | logo

Factsheet

calender icoon Najaar 2019 / tijdelijke locatie
gebouw icoon Volledig demontabel
prijs kaartje icoon Kenniscentrum Zuidwest Nederland
personas icon factsheet Huis van Heron

Vanuit Huis van Heron worden partijen bij elkaar gebracht, kennis gedeeld, innovaties getoond en verduurzamingsmogelijkheden voor investeerders (ondernemers en inwoners) heel concreet en toegankelijk gemaakt. Huis van Heron is er voor de inwoners en ondernemers in de gemeente, maar zal ook van betekenis zijn voor de regio. De ambitie van Huis van Heron is hét kenniscentrum voor ‘het verduurzamen van je omgeving’ van Zuid-West Nederland te zijn. Huis van Heron is dan ook de plek waar iedereen graag komt om zich op dit gebied te laten informeren en ontzorgen met als doel verleid te worden tot actie over te gaan. Dat geldt voor de (semi) overheid, belangengroepen, verenigingen, commerciële partijen of iemand die zijn eigen huishouden wil verduurzamen.

Proeftuin voor innovaties

Huis van Heron is ook een plek die ondernemerschap en samenwerking stimuleert door innovatieve bedrijven en startups een podium te geven en interactie tussen partijen te vergroten. Startups krijgen de gelegenheid om vanuit Huis van Heron de omgeving als proeftuin voor innovaties te gebruiken. Zo blijven we de kennis over het verduurzamen van de omgeving vernieuwen.

Alles komt samen in drie programma’s:

  1. Kenniscentrum over het verduurzamen van je omgeving
  2. Proeftuin voor innovaties
  3. Dorpshuis van Heron

Naast een fysieke locatie op Bedrijvenpark Heron, bestaat Huis van Heron ook uit een community met verschillende partners. Partners die bij willen dragen aan het verduurzamen van de omgeving en samenwerking tussen verschillende partijen willen stimuleren. Hierbij denken we aan partners die kennis over duurzaamheid kunnen delen, startups of studenten met een innovatief idee willen begeleiden, in duurzame horeca willen voorzien of willen investeren.

Aestate kwartiermaker

Aestate neemt de rol van kwartiermaker van Huis van Heron op zich. Door middel van strategiesessies is de visie en ambitie van Huis van Heron concreet gemaakt. Momenteel ontwikkelen we in samenwerking met RV Webdiensten de online omgeving van Huis van Heron. Deze bestaat uit een website en socialmedia kanalen. Dit vormt tevens de start voor het op de kaart zetten van Huis van Heron en het opzetten van de Huis van Heron community. Om invulling te geven aan de verschillende programma’s van Huis van Heron en het verduurzamen van de omgeving zijn meerdere partners nodig: de Huis van Heron community. Aan Aestate de taak om deze community te vormen en op zoek te gaan naar partners.

Realisatie fysieke locatie

Daarnaast werken we met Aestate aan de realisatie van de fysieke locatie van Huis van Heron. Deze zal volledig demontabel zijn. Naar verwachting is in het najaar van 2019 een tijdelijk Huis van Heron op bedrijvenpark Heron gerealiseerd vanuit waar we starten met de drie programma’s en het vergroten van de Huis van Heron community. Huis van Heron krijgt naar verwachting in 2021 een demontabel gebouw voor de langere termijn op Bedrijvenpark Heron.

Meer informatie

Wil je meer weten over de realisatie van een fysieke locatie in combinatie met een community? Neem dan gerust contact op met Senior Adviseur Daniël Koningen via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of e-mail dkoningen@aestate.nl

 

Credits beeld: uit Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Heron

GemeentePijnackerNootdorp | logo
Fysieke locatie en online community voor verduurzamen omgeving

Daniël Koningen

Senior adviseur