Samenwerken waar, wanneer, hoe en met wie je wilt is (straks) de norm binnen Inholland. Om dat te ondersteunen wordt overgegaan naar het nieuwe ‘flexibel leren en werken’ (FLW).

Het werkveld is permanent in beweging. Het onderwijs gaat hierin mee om aantrekkelijk onderwijs en onderzoek aan te kunnen bieden dat inspeelt op de laatste ontwikkelingen.
Interactie met de buitenwereld, met de studenten, het werkveld en wereldwijde netwerken is gewenst. Dit  vraagt om een samenspel tussen collega’s, studenten, onderzoekers, docenten en het werkveld. Men moet zich voortdurend blijven ontwikkelen, hierbij is een flexibele manier van leren en werken binnen Inholland het uitgangspunt.

in holland logo aestate

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 170.000 m2
Groep gebouwen icoon factsheet 8 locaties
werkplek icoon 24.000 studenten
Routekaart icoon factsheet Verdere implementatie; flexibel leren&werken

Flexibel leren en werken

Eind 2016 heeft Inholland de uitgangspunten voor het flexibel leren en werken vastgesteld. Onder de naam Flexibel Leren en Werken (FLW) is Inholland gestart met de transitie naar de vernieuwde leer- en werkomgeving.

Het programma flexibel leren en werken is gericht op het implementeren en leren omgaan met digitale middelen en werkvormen, inclusief de daarvoor benodigde competenties, vaardigheden én inrichting van de gebouwen en ruimtes. Doel is dat studenten en medewerkers van Inholland met hun laptop, smartphone of tablet altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens in ruimtes die aansluiten bij wat zij op dat moment willen doen.

Los ook mijn vraagstuk op!

Deze nieuwe werkwijze vraagt om nieuwe middelen en nieuwe vaardigheden. De inzet van laptops, tablets en smartphones in het onderwijs vraagt om nieuwe software, zoals cloudoplossingen en apps. In één integraal plan wordt aandacht besteed aan huisvestings-, IT- en gedragsaspecten. Dat de fundering gelegd was bleek tijdens de uitbraak van COVID-19. Het onderwijs kon zonder al te grote problemen doorgaan. Sterker nog, de onderwijsvernieuwing is in een stroomversnelling gekomen.

Programmamanagement

Als programmamanager FLW is Aestate verantwoordelijk voor de gehele implementatie van FLW en de daartoe behorende projecten op het gebied van huisvesting, ICT en professionalisering van medewerkers. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de acties vanuit alles perspectieven worden besproken, waar nodig aangevuld vanuit de verschillende diensten en ten slotte als één verhaal naar buiten gedragen worden.

Juist met de snelheid van vernieuwing is het van belang om te zorgen voor een gelijktijdige ontwikkeling van alle pijlers.

inholland proffesional aestate

Waar staan we en waar gaan we naartoe?

Wij zijn gestart met het opfrissen van de governance structuur, door verloop van tijd en wisselingen in de personele sfeer was deze niet altijd meer helder. Daarna zijn alle deelresultaten in relatie tot elkaar in kaart gebracht. Zo kregen alle stakeholders weer een eenduidig beeld van de taken, de verantwoordelijkheden en van de reeds ontwikkelde en geïmplementeerde resultaten.

Net toen duidelijk was welke aspecten nog ontwikkelaandacht nodig hadden, werd het leren en werken op afstand noodzakelijk door de uitbraak van COVID-19.

Vanuit de activiteiten van de studenten en medewerkers is beschreven wat dit betekent voor de fysieke omgeving, IT-aspecten en gedragsregels. Per activiteit zijn eenduidige bouwstenen gedefinieerd, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er verwacht kan worden. Bijvoorbeeld een collegezaal of een blended classroom, waarbij verschillende leervormen naast elkaar plaatsvinden in één ruimte. Hoe ziet de ruimte eruit, waar is het voor geschikt, welke voorzieningen zijn er, welke gedragsafspraken gelden en welke vaardigheden zijn nodig om deze ruimtes te gebruiken? Al deze informatie is opgenomen in één bouwstenenboek.

Bouwstenenboek

Dit bouwstenen boek wordt gebruikt om zowel de onderwijsomgeving gereed te maken voor de terugkeer van de studenten na de zomer, als ook de docenten te laten zien welke professionaliseringsstappen er eventueel gemaakt moeten worden.

Door vanuit de wensen vanuit het onderwijs te redeneren wordt gekozen voor een incrementele strategie. Het bouwstenen boek zorgt er voor dat er geen exoten ontstaan, maar dat alle opgedane kennis en ervaring optimaal wordt gedeeld.

Eindevaluatie

Inmiddels hebben onze ontrafelexperts de eindevaluatie afgerond voor het locatieplan Haarlem bij Hogeschool Inholland. Daarmee is dit project afgerond. In onderstaande afbeeldingen is de nieuwe omgeving van Hogeschool Inholland Haarlem te zien.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze huisvestingsopgave?

Neem dan contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl.

Los ook mijn vraagstuk op!

 

in holland logo aestate
Zelfs met COVID19 ging het project door!