De gemeente Heemstede is volop bezig met het thema duurzaamheid. Een van de onderdelen binnen dit thema is verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hun doelstelling: een volledig energieneutrale vastgoedportefeuille in 2030. Aestate is kwartiermaker in de opstartfase en treedt op als programma- en projectmanager in de realisatiefase om de verduurzamingsambitie te bereiken.

Naast een strategische is dit ook een technisch-bouwkundige opgave. Pilots voor het energieneutraal maken van een drietal panden van de gemeente geven inzicht in de impact die dit heeft; technische mogelijkheden, in welk tijdsbestek, hoogte van de investering en eventuele risico’s. Daarnaast dragen ze direct bij aan de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille.

Los ook mijn vraagstuk op!
Gemeente Heemstede
Gemeente Heemstede

Factsheet

gebouw icoon20.000 m2
calender icoonStrategiefase: juni 2019
worldwide icoonRoutekaart duurzaamheid
gebouw icoonOntwikkelen strategische visie

Ambitie duurzaamheidopgave ontrafeld

Aan de hand van interactieve sessies, het logic model en thema’s van de omgevingswijzer ontstaat inzicht in wat duurzaamheid betekent voor gemeente Heemstede. We streven naar het creëren van een gezamenlijk beeld op het gebied van duurzaamheid voor de interne organisatie en in communicatie naar bewoners, partners en overheden. De uitgewerkte visie vertalen we naar doelstellingen en een of meerdere programma’s die inzicht en handvatten bieden om doelgericht op de verduurzaming van de vastgoedportefeuille te kunnen sturen. Hierbij is op korte termijn zicht op activiteiten en resultaten voor o.a. het energieneutraal maken van het raadhuis, de oude bibliotheek en de gemeentewerf. Daarnaast is er zicht op activiteiten en resultaten (inclusief kosten, planning en risico’s) voor de middellange en lange termijn.

Draagvlak

Door bestuur, beleid, interne- en externe expertise te combineren ontstaat draagvlak voor de inhoudelijke ambitie. Concrete en behapbare doelen maken dat de organisatie daadkrachtiger kan optreden. Hierdoor is het team vertrouwd met het onderwerp duurzaamheid en zijn algemene doelstellingen verweven met de teamdoelstellingen: een goede basis voor het starten van de (programma)organisatie van realisatie van de duurzaamheidsambitie voor de gemeente Heemstede.

Klimaatakkoord

Gemeenten krijgen een centrale rol in het concretiseren van duurzaamheidsambities. Het Klimaatakkoord stelt dat in 2021 gemeenten per wijk inzichtelijk hebben welke maatregelen het best passend zijn om bij te dragen aan de gestelde doelstellingen. Zo leveren gemeenten een wijkgerichte aanpak inclusief het tijdspad dat zij voor ogen heeft. Een complexe en uitdagende opgave. De ontrafelexperts van Aestate zijn sterk in het schakelen en verbinden op alle niveaus, zowel organisatorisch- als vastgoed(portefeuille)-niveau.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave contact op met Daniël Koningen via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Uitgevoerd door:

Daniël Koningen

Directeur / Senior adviseur

030 - 637 63 77

Daniel Koningen

Voor dit project uitgevoerde diensten

Gemeente Heemstede
Een steentje bij kunnen dragen aan realisatie van het Klimaatakkoord

Daniël Koningen

Senior adviseur en directeur Aestate / Ontrafelexperts