Het in kaart brengen van alle werkprocessen van alle afdelingen in de onderzoekstoren van het Erasmus MC: we interviewen onderzoekers, nemen enquêtes af en bezoeken alle labs. Al deze data verzamelen we in een database, die gedurende alle fases van het renovatie-project ingezet gaat worden. Zo kunnen we eenvoudig in beeld brengen waar de inhoudelijke samenwerkingen zitten, wie apparatuur of faciliteiten deelt en waar de specials zitten.

Programma van Eisen

Met deze informatie stellen we een programma van eisen op en kijken we hoe we aan de hand van de wensen en eisen een inpassing kunnen maken van teams in de onderzoekstoren. Een krachtig instrument om zo’n complexe puzzel overzichtelijk te maken is een duplosessie, waarin vraag en aanbod door de tijd goed in beeld te brengen zijn.