Verduurzamen met de DUMAVA-subsidie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het maatschappelijk vastgoed in Nederland in 2050 CO2-neutraal is. Om de landelijke en Europese klimaatdoelstellingen te behalen, is het als eigenaar van maatschappelijk vastgoed van belang om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot van het maatschappelijk vastgoed te verlagen. Toch is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed geen eenvoudige opgave en één van de grootste belemmeringen zijn de investeringskosten. Want naast energie- en CO2-besparing, wordt kostenbesparing steeds belangrijker: de verduurzaming moet ook haalbaar, betaalbaar en financierbaar zijn.

Huisvestingsadvies door Aestate
Jackie de Vries Directeur / Senior adviseur
Jackie de Vries

Mogelijkheden voor jouw organisatie

Wil je als eigenaar van maatschappelijk vastgoed verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen of heb je geen idee hoe dit te betalen? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed, oftewel de DUMAVA-subsidie kan jouw onderwijs-, zorg- of gemeente-instelling tegemoet komen in de kosten. Alleen hoe verzamel je de juiste informatie benodigd voor deze subsidie? Onze ontrafelexperts hebben kennis van en ervaring met de subsidieregeling DUMAVA en kunnen ook jouw organisatie ondersteunen en begeleiden in de aanvraag!

Subsidieregeling DUMAVA

Na twee eerdere succesvolle rondes van de DUMAVA-subsidie komt er per 3 juni  2024 een derde ronde van de DUMAVA-subsidie vrij. De DUMAVA-subsidie stimuleert eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed in Nederland om te investeren in het verduurzamen van hun gebouwen. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke instellingen binnen de sectoren decentrale overheid, onderwijs, zorg en cultuur.

Naast de bijdrage aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen, levert het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed ook op lange termijn financiële voordelen op. Verduurzaming van jouw vastgoed leidt namelijk tot verlaging van energiekosten én het verhogen van de waarde van het vastgoed. Zoals door het isoleren van jouw gebouwen of het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

Naast de financiële voordelen draagt de verduurzaming ook bij aan het behalen van maatschappelijk doelstellingen. Verduurzaming zorgt bovendien voor een gezondere leefomgeving voor de gebruikers van jouw vastgoed. Denk dan bijvoorbeeld aan het verminderen van hittestress en het verbeteren van luchtkwaliteit door groene daken en gevelbegroeiing. Daarbij spelen ook comfort en veiligheid een rol. Zo kan het installeren van isolatie akoestiek verbeteren in jouw gebouwen en kan het vervangen van verouderde installaties zorgen voor veiligere omgeving.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed door Aestate
Medewerkers van Aestate geven huisvestingsadvies

Hulp van experts

Samen met onze partner E-Positive kunnen we jou helpen bij het verduurzamen van jouw maatschappelijk vastgoed; van het in kaart brengen van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen tot het ondersteunen en begeleiden in de subsidieaanvraag. Zo kunnen wij helpen bij het opstellen van energieprestatie advies en een gespecificeerde investeringsbegroting specifiek voor jouw organisatie, op basis waarvan het verwachte subsidiebedrag wordt bepaald. Daarnaast stellen we samen met jou een uitvoeringsplan op voor de benodigde maatregelen of zetten we zelfs een integraal project op voor de subsidie. Daarnaast kunnen onze ontrafelexperts ook helpen bij de integratie van de verduurzamingsmaatregelen in uw huisvestingsplan en de uitlijning van de uitvoering met het meerjarenonderhoud.

Onze ontrafelexperts zorgen ervoor dat de juiste informatie wordt verzameld om de DUMAVA-subsidie succesvol aan te vragen. Op die manier besparen we jou tijd en moeite met de aanvraag én vergroot je jouw kansen op een optimale benutting van de DUMAVA-subsidie. Bovendien draag je jouw steentje bij aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen en verhoog je de kwaliteit van jouw maatschappelijk vastgoed.

Neem direct contact met ons op!

Benieuwd naar jouw mogelijkheden van onze begeleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ontrafelexperts! Dit kan via info@aestate.nl of telefonisch via 030 637 63 77.