Bezettingsgraadmetingen geven inzicht in hoe efficiënt de beschikbare ruimte binnen jouw organisatie wordt gebruikt. Het doel is om een werkomgeving te creëren die aansluit bij het werkproces en gedrag van de medewerkers, terwijl tegelijkertijd de middelen optimaal worden ingezet.

Hoe helpt het jouw organisatie?

Met een bezettingsgraadmeting wordt systematisch onderzocht hoe vaak een ruimte in gebruik is en door hoeveel mensen. Dit resulteert in een cijfermatige analyse die het werkelijke gebruik afzet tegen de capaciteit en beschikbaarheid van de ruimte. Zo kunnen we vaststellen of er sprake is van ervaren krapte of feitelijke krapte.

Bezettingsgraadmeting

Efficiëntie
Inzicht
Strategie
Oplossing

Voordelen van een bezettingsgraadmeting

  • Feitelijke inzichten: U krijgt inzichten op basis van cijfers, waardoor ‘gevoel’ en ‘ervaring’ in relatie kunnen worden gebracht tot de ‘werkelijkheid’.
  • Interactief dashboard: Ontdek inzichten die ertoe doen en maak gebruik van KPI’s en heatmaps om het gebruik van ruimten en activiteiten te analyseren.

Werkwijze

De metingen vinden plaats over een passende periode, waarbij meters systematisch in kaart brengen hoe de ruimten worden bezet en benut. Ook wordt gekeken naar de activiteiten die in verschillende ruimten worden uitgevoerd. Vervolgens presenteren onze ontrafelexperts de resultaten in een dashboard en een eindrapportage, waarin onze belangrijkste inzichten en voorstellen voor oplossingsrichtingen worden opgenomen.

Eerder voerden we een succesvolle bezettingsgraadmeting uit bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, lees hier meer over dit project!

Streeft jouw organisatie ook naar doelmatiger en efficiënter gebruik van de werkomgeving? Laat onze ontrafelexperts je helpen met een bezettingsgraadmeting, en verkrijg inzichten en laat ons jouw organisatie adviseren in oplossingen! Contact opnemen kan via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl.