Heb jij een duidelijk beeld over wat jouw organisatie verstaat onder duurzaamheid? En heb jij ook enig idee hoe jouw organisatie een steentje kan bijdragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving? Of ben jij benieuwd naar hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)?   

Duurzaamheidskompas als strategisch sturingsinstrument 

Om een doelmatige verduurzamingsstrategie voor vastgoed op te stellen is het van belang helder te hebben wat jouw stip op de horizon is. Waar wil jij als organisatie naar toe werken? Oftewel wat is voor jouw organisatie de definitie van duurzaamheid?  

Hiervoor zetten we het duurzaamheidskompas in als strategisch sturingsinstrument. Aan de hand van dit instrument gaan we het gesprek aan en vliegen we het verduurzamingsvraagstuk integraal aan. We benaderen het begrip duurzaamheid niet alleen vanuit het de bekende thema’s als energie, circulaire materialen of klimaatadaptatie. Ook thema’s als ruimtegebruik en welzijn & gezondheid behoren tot het begrip duurzaamheid. Tegelijkertijd betekent dat ook dat sommige verduurzamingsmogelijkheden elkaar kunnen bijten: kies je voor het behouden van de bestaande gevel en accepteer je daarmee de hogere warmtelast in het pand? Of hoe kan je nieuwbouw toevoegen, zonder in te leveren op biodiversiteit?  

Welke thema’s vind jij als stakeholder belangrijk? 

Tijdens een interactieve werksessie ga je met alle stakeholders aan de slag en bepaal je aan de hand van stellingen samen welke de themaprioriteit hebben en welke afwegingen je daarin wilt maken. Met elkaar heb je een fictief budget te verdelen. Aan welke thema’s hechten jullie als stakeholders het meeste belang, ervan uitgaande dat je niet overal je geld op kunt zetten? Door met elkaar de stellingen en dilemma’s te bespreken, krijg je een eerste inzicht in de kosten en baten van diverse duurzaamheidsmaatregelen. Je maakt een gezamenlijke afweging en werkt toe naar die gedeelde stip op de horizon als het gaat om verduurzamen. 

Afwegingskader voor huisvestingskeuze 

De resultaten van de sessie vertalen we naar een concrete duurzaamheidsambitie. Dit vormt het strategisch afwegingskader voor huisvestingskeuzes in de toekomst. Ook is deze ambitie de basis voor een volgende stap, bijvoorbeeld het opstellen van een strategisch vastgoedplan of een routekaart voor het verduurzamen van het vastgoed. 

Participatiedoelen

Visie vormen | Een gedeelde stip op de horizon
Verbinden | van verschillende stakeholders
Prioriteren | Wat vinden we belangrijk?
Inspireren | met ideeën en voorbeelden

Voor wie en wanneer? 

Herken jij je in de volgende situaties of wil je gewoon eens sparren over hoe jij jouw duurzaamheidsambitie kunt concretiseren, neem dan contact op! 

  • Strategisch vastgoedplan of routekaart opstellen Ben je op zoek naar een duidelijk plan om van je duurzaamheidsambities tot concrete uitvoering te komen? De duurzaamheidskompas biedt een handig handvat voor het formuleren van een breed gedragen en integrale duurzaamheidsvisie en -ambitie. 

Toegepast op deze projecten