ISO gecertificeerd

Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor Aestate erg belangrijk. We hebben een kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgesteld omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening willen beheersen en verbeteren. Daarnaast willen we een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en maatschappelijke verwachtingen. Dit systeem is vanaf 2022 in lijn met de normen NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 en ISO 27001. Jaarlijks worden onze bedrijfsprocessen beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de organisatie, onze klanten en onze omgeving.

We zijn dan ook trots op de verlenging van onze ISO certificering: het benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening.

Kwaliteit is voor Aestate meer dan het voldoen aan de verwachtingen van klanten. Kwaliteit is ook het continu ontwikkelen van methoden, processen en mensen binnen het bedrijf. Dit alles uiteraard met aandacht voor het milieu.

Kwaliteits- en milieumanagementsysteem

Om de kwaliteit van onze diensten te beheersen en onze milieudoelstellingen te borgen, heeft Aestate een kwaliteits- milieumanagementsysteem en informatiebeveiligingsysteem opgesteld. Dit systeem is in lijn met de normen NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en ISO 27001

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om onze dienstverlening uit te voeren met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Onze kwaliteitsdoelstellingen worden jaarlijks aangescherpt. Wij voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit en beoordelen ook onze leveranciers. Alle bevindingen resulteren in corrigerende en preventieve maatregelen waar nodig.

Ons milieubeleid is tweeledig. Enerzijds zorgen wij voor minder CO2-uitstoot doordat onze auto’s allemaal zuinig tot zeer zuinig zijn en we plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Anderzijds adviseren wij onze opdrachtgevers over duurzame oplossingen.

Periodieke toetsing

Ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem wordt periodiek getoetst: voldoet het nog aan gestelde eisen en is de certificering gerechtvaardigd? Daarnaast vindt jaarlijks een interne en externe audit plaats en wordt het managementsysteem aangepast.

Certificaten NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en ISO 27001

NEN-EN-ISO 9001:2015
NEN-EN-ISO 14001:2015
NEN-EN-ISO 27001:2015
Directieverklaring
Milieubeleid

adviesbureau-aestate-iso-9001  adviesbureau-aestate-iso-14001adviesbureau-aestate-iso-27001