Nieuws / 4 mei 2018

Als onderdeel van de AEcademy is begin 2018 het Afstudeerlab opgezet. Hiermee wil Aestate studenten de kans bieden om zichzelf verder te ontwikkelen binnen het vakgebied. Door samen te sparren houden de studenten elkaar scherp om zo tot nieuwe en betere inzichten te komen. In deze update praten we u bij over de laatste ontwikkelingen, projecten en onderzoeken.

In februari zijn drie afstudeerders begonnen met hun afstudeeronderzoek op thema’s die voor Aestate relevant zijn. Deze week het onderzoek van Sander Breugelmans uitgelicht.

Verbeteren van de afstemming tussen makers en gebruikers

Als huisvestingsadviesbureau heb je te maken met veel verschillende partijen en belanghebbenden. Om samen tot een optimaal resultaat te komen, namelijk een passende huisvesting, is een goede afstemming tussen de verschillende partijen noodzakelijk. Om op een goede afstemming te kunnen sturen zijn er allerlei tools en instrumenten die daar een steentje aan bij dragen, met elk een eigen functie. Sommige tools zijn enkel te gebruiken door de adviseur, waar andere instrumenten de mogelijkheid bieden voor gebruikersparticipatie. Bij de laatste soort instrumenten hebben naast de adviseur, ook andere belanghebbenden, zoals een eindgebruiker, een actieve rol. Er is dus een grote diversiteit aan tools en instrumenten die bijdragen aan het vinden van een geschikte en passende huisvesting.

Sander:

“Tijdens mijn stage bij Aestate, voorafgaand aan het afstuderen, heb ik onderzoek gedaan naar de knelpunten in het proces van afstemmen tussen diverse partijen en belanghebbenden. Op deze manier is mede ook de vraag naar diverse tools en instrumenten bepaald, die zo bijdragen aan de optimalisatie van de afstemming tussen deze partijen. Als afstudeeronderzoek ga ik op zoek naar het arsenaal tools en instrumenten waarover Aestate beschikt. Nadat ik deze in kaart heb gebracht, bepaal ik samen met de adviseurs op interactieve wijze de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de tools in het proces van afstemmen. Het doel hiervan is enerzijds de optimalisatie van de afstemming tussen de verschillende belanghebbenden, en anderzijds het streven naar een optimaal gebruik van de middelen waarover Aestate beschikt. Op deze manier vallen de puzzelstukjes in elkaar en vormen beide onderzoeken één verhaal.”

 

 


Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van organisatie, huisvesting, IT en facilitaire dienstverlening. We stellen ons elke keer de vraag: is er een andere manier om dit te doen? Zo blinken we uit in het oplossen van ingewikkelde puzzels bij veranderingsopgaven met een huisvestingsvraagstuk. We vallen op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. We maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijkse ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren. Is uw interesse gewekt? Klik dan op het onderwerp waarvoor u een oplossing zoekt. Wij helpen u graag!

Huisvestingsadvies-laboratoria

Huisvestingsadvies

Huisvestingsmanagement

Zorgvastgoed

Vastgoedadvies