Nieuws / 17 november 2020

Thuiswerken werkt niet voor iedereen. Dit is een belangrijke conclusie die getrokken kan worden op basis van de voorlopige uitkomsten van het grootschalige onderzoek ‘We Werken Thuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ons, Aestate/Ontrafelexperts, Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven. Ook omdat het deze week de Week van de Werkstress 2020 is – van 16 tot en met 21 november – is een serie resultaten vertaald naar een infographic. Deze infographic biedt inzicht in de gezondheidseffecten van het thuiswerken. Het onderzoek loopt nog volop, maar de onderzoekers wilde een tipje van de sluier oplichten door de eerste voorzichtige conclusies te doen. In de week van 7 december zal het We Werken Thuis festival georganiseerd worden. Hier zullen meer uitkomsten van het onderzoek besproken worden en zullen ook gastsprekers hun kijk op de verschillende thema’s laten horen. Hierover meer later   

Maar wat maakt dat het thuiswerken niet voor iedereen werkt?  

Bijna een derde van de ondervraagden (28%) geeft aan in meerdere of mindere mate klachten te ervaren sinds zij thuiswerken. Dit kunnen zowel lichamelijke als geestelijke klachten zijn. Hoewel het merendeel van de tot nu toe ondervraagde deelnemers (78%) aangeeft enthousiast te zijn over zijn of haar werk, laten de resultaten ook alarmerende cijfers zien.   

Zo geeft bijna een kwart (24%) van de mensen die als gevolg van het verplicht thuiswerken een zwaardere werkdruk ervaart aan dat ze het gevoel hebben nooit vrij te zijn. En van de mensen die door de coronacrisis minder werk hebben, voelt bijna een derde (27%) zich niet nuttig. Deze percentages maken duidelijk dat het belangrijk is om stress gerelateerde klachten van thuiswerkers goed in de gaten te houden.  

De onderzoekers benadrukken dat de cijfers in de infographic gebaseerd zijn op data uit de eerste twee cohorten van het onderzoek, die liepen tot en met augustus van dit jaar. De data uit het laatste cohort komen binnen tot en met december 2020. Daarna zullen de onderzoekers meer definitieve cijfers en analyses bekend maken.  

Dé tip! 

De cijfers die tot nog toe uit het onderzoek naar voren komen, laten deels tegenstrijdige richtingen zien. Aan de ene kant is het merendeel van de ondervraagden tevreden over het werken in de thuisomgeving, maar aan de andere kant is er een substantiële minderheid die serieuze klachten ervaart. Het toont aan dat thuiswerken vraagt om een verschillende aanpak. Organisaties die – tijdens én na de corona-pandemie – zeker willen weten dat thuiswerken wérkt, zullen niet alleen oog moeten hebben voor de wensen van de tevreden meerderheid, maar zeker ook voor de behoeftes, vragen en klachten van de ontevreden minderheid. Praat met elkaar, vraag collega’s naar eventuele knelpunten, en probeer oog te houden voor elkaars omstandigheden. Het zou kunnen helpen bij het voorkomen van gezondheidsklachten. 

 

aestate wwt infographic