Nieuws / 25 juni 2020

Op 26 mei heeft een bijeenkomst in het teken van corona en campus plaatsgevonden. Samen met Campus Day partners AT Osborne, Royal HaskoningDHV, TwynstraGudde en Smart WorkPlace organiseerde Aestate DigiTable Campus Day.

Omschakeling

Aan het begin van de corona crisis was het enorm omdenken. Niet gek dat dit onderwerp tijdens deze DigiTable uitgebreid is behandeld. Er is gesproken over het omdenken bij het opstarten van het online onderwijs, de afschaling van ondersteunende diensten en de draaiboeken die nodig zijn bij een dergelijke crisis. Maar natuurlijk blijft het verloop van de crisis moeilijk in te schatten.

In de beginfase van de corona crisis is door alle partijen soepel omgegaan met de nodige veranderingen. Naast de negatieve effecten die het virus met zich meebracht, zijn ook juist de kansen besproken. Want waarom is de leegstand van een universiteitsgebouw alleen maar negatief, wanneer er juist veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden?

De opstartfase

Vervolgens kwam de opstartfase aan bod tijdens de DigiTable. De focus lag op het operationeel oplossen van de anderhalve meter campus. Zullen studenten nog naar de campus komen? En hoe kunnen we deze vraag aan ze stellen? De uitdaging zit ‘m in het opstarten van de activiteiten op de campus. Dit komt met name doordat bepaald moet worden wat wel kan en mag en wat niet. Wat moet eerst en wat kan later? Daarnaast blijft het belangrijk om na te denken over wat fysiek nodig is en wat online kan.

Crowdmanagement is ook een erg belangrijk thema. Hoe kom je op de campus en hoe krijgt de organisatie daar grip op? Ook voor groepen mensen die voor het eerst op de campus komen –waaronder eerstejaars studenten – moet goede voorlichting komen over het gebruik van campusfaciliteiten.

Evaluatie en langere termijn

Een andere vraag is wat er op de langere termijn gaat veranderen of anders zal blijven. Studenten geven aan het contact te missen. Maar welk contact is dat dan precies, gaat het om grote hoorcolleges of juist de aandacht in kleine groepen? Normaal gesproken vindt veel sociaal contact plaats op de campus. De gesprekken in de wandelgangen en bij het koffieapparaat worden gemist. Een ding is zeker; de crisis licht het bindend vermogen van de campus nog meer uit.

Betreft het strategisch huisvestingsplan rijst de vraag of er nog wel zo veel vierkante meters nodig zijn of dat het andersoortige vierkante meters moeten worden. Want wordt het blijvend dat we met minder mensen in een ruimte kunnen? De kwaliteit van het verblijf op de campus zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Door verschillende functies te combineren kan er meer gebruik worden gemaakt van de ruimtes. Een zoektocht waarbij rekening gehouden moet worden met de kwaliteit van contact, beleving en ontmoeten binnen het ‘nieuwe normaal’ op de campus.

Benieuwd naar de betrokken experts en het uitgebreide verslag van de DigiTable corona en campus van Campus Day? Het driedelige verslag vind je hier.

Inschrijven voor de masterclass van 30 juni? Dat kan hier.