Nieuws / 12 september 2021

Afgelopen week was het dan eindelijk zover; de studenten en medewerkers van Hogeschool Inholland  Haarlem kunnen het nieuwe schooljaar starten in een fris gebouw na een upgrade van de locatie afgelopen zomer.

Een grote verandering voor de locatie Haarlem van Hogeschool Inholland. Na jaren vol ontwikkelingen binnen het onderwijs is nu ook de locatie aangepast. Er kan nu op een andere manier lesgegeven worden en er is meer ruimte voor ontmoeting. Het door Aestate begeleidde programma ‘Flexibel Leren en Werken’ leidt tot een nieuwe leer- en werkomgeving in Haarlem. Hierbij is aansluiting gezocht met de veranderende wensen en behoeften vanuit het onderwijs en het curriculum. Samen met de studenten en medewerkers heeft Aestate een hybride leer- en werkomgeving gecreëerd welke is vertaald in een integraal concept.

Hybride onderwijs

Dit betekent onder andere een hybride vorm van onderwijs waarbij vaste opstellingen met tafels en stoelen verleden tijd zijn en plaats maken voor flexibel meubilair, voor zowel online als fysieke lessen.  Daarnaast zijn opleidingen binnen dezelfde studierichting meer geclusterd in het gebouw, waardoor er meer ruimte is voor ontmoeting. Er is rekening gehouden met meerdere aspecten die het werken en leren binnen deze nieuwe omgevingen raken, namelijk: de fysieke impact, de benodigde ICT-middelen en de manier van leren en werken.

Nazorg en evaluatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn weg kan vinden in de aangepaste locatie is een warm welkom gerealiseerd. Bij een speciaal ingerichte balie worden medewerkers ontvangen, te woord gestaan en de weg gewezen. Sfeerbeelden laten zien wat er verder nog verandert komende weken. Alle medewerkers hebben thuis een persoonlijke boodschap ontvangen met de uitnodiging om binnen de geldende coronamaatregelen weer naar locatie te komen. Deze boodschap was aangevuld met een cadeautje dat de medewerkers kunnen gebruiken in de nieuwe omgeving. Naast onderwijs zijn ook de stafdiensten van Inholland in Haarlem gesitueerd. Voor hen is de verandering nog groter: alle werk- en overlegplekken zijn geconcentreerd in één toren in plaats van verspreid door het gebouw. Teams hebben een eigen teamkamer als thuisbasis. Alleen specifieke functies hebben nog een vaste ruimte en verder zijn de werk- en overlegplekken door alle teams te gebruiken.  Zo wordt het onderling ontmoeten en samenwerken gestimuleerd en tegelijk is er de geborgenheid van een eigen ruimte.

Implementatie

De daadwerkelijke implementatie is een belangrijke fase in deze verandering. Daarbij is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het begeleiden van de gebruikers in de nieuwe manier van leren en werken. De volgende stap is het monitoren van de ervaringen, waarbij ruimte wordt gemaakt voor continue verbetering. Ook de evaluatie wordt samen met de studenten en medewerkers uitgevoerd. Volgende zomer wordt de totale upgrade van de locatie afgerond (fase 2). De verwachting is dat het post-corona onderwijs nog wel wat andere eisen stelt aan de onderwijsruimten, deze worden tevens in fase 2 gerealiseerd.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Tim van der Wal via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar tvderwal@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!