Nieuws / 4 oktober 2021

Vanaf de start ondersteunt Aestate de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) bij de upgrade van het OPCW Lab and Equipment Store naar het OPCW ChemTech Centre. Het ChemTech Centre zal de toekomstige ambities en groei van OPCW mogelijk maken en bijdragen aan hun strijd tegen Chemische Wapens. Met het plaatsen van de eerste paal is een grote mijlpaal in het project gemarkeerd.

De afgelopen jaren heeft Aestate OPCW ondersteund bij de initiatie -en ontwerpfase voor de nieuwe locatie van het OPCW Lab en de Equipment Store in Pijnacker-Nootdorp. Zo hebben we gezamenlijk met OPCW een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, de fondsenwerving voorbereid, locatiestudies verricht en de aanbestedingen voorbereid. Ook hebben we de toekomstige ontwikkelingen in de organisatie, samen met de gebruikers, vertaald naar de wensen voor het nieuwe gebouw en deze opgenomen in een Programma van Eisen. In de ontwerpfase heeft Aestate namens OPCW het ontwerpteam begeleid.  

 Ontwerpfase

Nu de ontwerpfase is afgerond zal Aestate ook in de realisatie- en implementatiefase betrokken blijven bij het project. De komende periode zullen wij de ingebruikname voorbereiden door onder meer het werkplekconcept, labconcept en de gebruiksconcepten van de overige functies in het gebouw op te stellen. Ook in de transitie van het lab, de equipment store en de kantoren naar het ChemTech Centre zal Aestate OPCW ondersteunen en adviseren. Aan Aestate de uitdaging om dit traject samen met het projectteam tot een succesvol einde te brengen en de gebruikers een toekomst vaste nieuwe werkplek te bieden.  

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Isabel Richardson via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar irichardson@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!