Nieuws / 17 december 2020

Hoe kan de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt worden en welke mogelijkheden zijn er op dit gebied? Dit is waar onze ontrafelexpert Tim van der Wal de afgelopen tijd aan heeft gewerkt bij De Keerkring, een school voor speciaal basisonderwijs. De basisschool ervaart een tekort aan ruimte en werkt nog volgens een redelijk traditionele invulling. Elke functie heeft zijn eigen ruimte, wat op drukke dagen ervoor zorgt dat er te weinig plekken zijn voor het aantal aanwezige medewerkers. Daarbij is er ook sprake van een behoefte aan kleine overlegplekken en een ruimte voor privacy in de vorm van een teamkamer. “Hoe gaan we dit realiseren als we al een tekort aan ruimte ervaren?”

Het gebouw of de manier van werken?

Aestate is aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de knelpunten. De vraag die hierin centraal staat is “Zitten de knelpunten in het gebouw of in de manier van werken?”. Om dit te achterhalen is er een analyse gemaakt van het gebouw. Hoe ziet het gebouw eruit en welke ruimtes kan je gebruiken  voor de verschillende activiteiten? Door de roosters van medewerkers hier ook bij te bezien, werd inzichtelijk wanneer de medewerkers aanwezig zijn en waar het tekort aan ruimte ontstond. Op deze manier is er een beeld van de huidige situatie geschetst.

Vervolgens is de focus gelegd op de vraag: “Wat betekent de manier van lesgeven voor de huisvesting?”. Om deze vraag te beantwoorden is in kaart gebracht welke activiteitenprofielen De Keerkring heeft en welke bouwstenen daarbij passen. In een interactieve sessie hebben de gebruikers hun activiteiten kunnen plaatsen in de plattegrond van de school en werd per activiteit de voorkeurslocatie duidelijk. Door de uitkomsten van de interactieve sessie  is met de gebruikers een gesprek gevoerd over welke activiteiten binnen of buiten schooltijd plaats kunnen vinden. Op deze manier is gekeken naar verschillende mogelijkheden om de ruimtes zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor de Keerkring is er nu met het indelen van de ruimtes op basis van activiteiten in plaats van functies  een eerste stap gezet naar een activiteiten gerelateerde werkomgeving. De Keerkring gaat nu intern bekijken welke stappen er uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Tim van der Wal via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar tvanderwal@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!