Nieuws / 13 december 2017

De VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor de herinrichting van het hoofdkantoor in Middelburg en Aestate gevraagd een visie op huisvesting te formuleren.

De herinrichting moet niet alleen resulteren in een verlaging van de huisvestingslasten, het moet het primaire proces optimaal ondersteunen en bijdragen aan de beoogde cultuuromslag binnen de VRZ. Daarom zal de visie niet alleen de Segeersingel betreffen. Het geeft een integraal beeld van hoe de VRZ wil werken, waar, met wie en wat daar voor nodig is in de vorm van werkplekken en voorzieningen. Een uitdagende opgave voor een organisatie in ontwikkeling.

Om te komen tot een gedragen visie die uitgewerkt kan worden in een plan voor de totale portefeuille worden onder andere sessies georganiseerd waarin alle relevante betrokkenen met elkaar in discussie gaan aan de hand van stellingen en opdrachten om de bepalende onderdelen uit de visie te achterhalen. Op deze manier wordt op interactieve wijze én met en relatief korte doorlooptijd een gedragen visie voor huisvesting geformuleerd.

 

 


Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van organisatie, huisvesting, IT en facilitaire dienstverlening. We stellen ons elke keer de vraag: is er een andere manier om dit te doen? Zo blinken we uit in het oplossen van ingewikkelde puzzels bij veranderingsopgaven met een huisvestingsvraagstuk. We vallen op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. We maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijkse ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren. Is uw interesse gewekt? Klik dan op het onderwerp waarvoor u een oplossing zoekt. Wij helpen u graag!

Huisvestingsadvies-laboratoria

Huisvestingsadvies

Huisvestingsmanagement

Zorgvastgoed

Vastgoedadvies