Nieuws / 21 maart 2022

Onze ontrafelexperts Pity Jongens en Tessa Butter zijn afgelopen december gestart bij gemeente Voorne aan Zee i.o. De huidige gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne zullen vanaf 1 januari 2023 samen de gemeente Voorne aan Zee vormen. Aestate is gevraagd een huisvestingsvisie op te stellen voor deze nieuwe gemeente.

Fusiegemeente

De fusie van de huidige gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne is in volle gang. De toekomstvisie voor de nieuwe gemeente is opgesteld (Naar 1 gemeente op Voorne). Daarnaast wordt gewerkt aan de besturings- en dienstverleningsvisie. Deze visies zijn de basis voor de manier van werken binnen de gemeente en de gewenste dienstverlening aan de burgers. Om deze nieuwe manier van werken en de dienstverlening volledig tot zijn recht te laten komen moet de huisvesting deze ontwikkelingen ondersteunen. Aestate is gevraagd deze visies te vertalen naar een huisvestingsvisie voor gemeente Voorne aan Zee.

Huisvestingsvisie met bijbehorende routekaart

Gemeente Voorne aan Zee i.o staat voor een aantal keuzes ten aanzien van de toekomstige manier van werken en de huisvesting. Hoe kunnen we hybride werken integreren op zowel korte als langere termijn? Op hoeveel locaties zal de gemeente gehuisvest zijn? Welke uitstraling en kwaliteit is gewenst? Hoe kunnen we de toegankelijkheid voor en samenwerking met burgers en ondernemers vormgeven? In hoeverre gebruiken we de huidige panden? En hoe geven we de huisvesting vorm in de periode tussen 1 januari 2023 en de uiteindelijke eindsituatie?

Doormiddel van een interactief en integraal traject bouwt Aestate samen met gemeente Voorne aan Zee aan een huisvestingsvisie met routekaart. Wat is de stip op de horizon voor gemeente Voorne aan Zee en welke stappen zijn wanneer in de tijd nodig om deze stip te bereiken? Zo worden meerdere stakeholders vanuit de huidige drie gemeenten betrokken doormiddel van interactieve sessies en gevraagd input te leveren om deze stip op de horizon in kaart te brengen en prioriteiten voor de tussenliggende periode te benoemen.

Aanpak

Met een brede delegatie vanuit de drie huidige gemeenten zijn ambitiesessies georganiseerd waarin de ambities op het gebied van huisvesting zijn opgehaald. Deze uitkomsten zijn vertaald in een ambitieposter waarin naar voren komt hoe gemeente Voorne aan Zee haar toekomstige huisvesting voor zich ziet. Deze ambitieposter en de besturings- en dienstverleningsvisies zijn de basis voor het opstellen van meerdere huisvestingsmodellen. De huisvestingsmodellen geven verschillende varianten voor het huisvesten van de gemeente: keuzes ten aanzien van centrale of decentrale huisvesting van zowel ambtelijke organisatie als bestuur en contact tussen gemeente en burgers. Deze huisvestingsmodellen worden besproken met diverse belanghebbenden binnen de drie huidige gemeenten en vervolgens getoetst aan de inpasbaarheid in de huidige panden.

Samen

Samen met de huidige gemeenten gaat Aestate aan de slag de uiteindelijk gekozen variant te vertalen naar een gedragen huisvestingsvisie en bijbehorende routekaart. De kennis en ervaring van Aestate over het opstellen van huisvestingsvisies, fusies en het hybride werken dragen bij aan het vormgeven van deze passende huisvestingsvisie voor gemeente Voorne aan Zee.

Los ook mijn vraagstuk op!