Nieuws / 5 juni 2019

Gemeenten krijgen een centrale rol in het concretiseren van de duurzaamheidsambities. Het Klimaatakkoord stelt dat gemeenten in 2021 per wijk inzichtelijk hebben welke maatregelen het beste bijdragen aan de doelstellingen. Zo leveren gemeenten een wijkgerichte aanpak inclusief het tijdspad dat zij voor ogen heeft. Een complexe en uitdagende opgave. De ontrafelexperts van Aestate adviseren gemeenten bij deze uitdagende duurzaamheidsopgaven.

Ambitieuze doelstellingen

Het bewerkstelligen van duurzaamheidsmaatregelen vind je op vele niveaus terug: internationaal het Klimaatakkoord van Parijs en op nationaal niveau het Klimaat- en Energieakkoord. Het Klimaatakkoord stelt als doel een reductie van broeikasgassen in 2030 van 49%. Het Energieakkoord gaat uit van 16% duurzame energieopwekking in 2023.

Deze ambitieuze doelstellingen leiden tot een transitie van normen en aanscherping van de huidige bouwpraktijk. Zo zal het geldende EPC-label per 1 januari 2020 plaatsmaken voor BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Ook moet de aandacht verscherpt worden op het grondstoffenakkoord, het bestuursakkoord klimaatadaptatie en de Wet milieubeheer. Hoe kan de afdeling vastgoed van een gemeente de bestuurlijk de gestelde duurzaamheidsvisie en -ambities concretiseren? Aestate helpt gemeenten bij dergelijke duurzaamheidsopgaven met advies en een plan van aanpak voor de routekaart duurzaamheid.

Neem contact op

Wil je meer weten over verduurzaming van de vastgoedportefeuille of direct een afspraak inplannen? Neem dan direct contact met ons op via info@aestate.nl of 030 – 637 63 77.